واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
img banner sofware
Logo B&R Logo B&R Logo B&R

نرم افزار Mitsubishi

نرم افزار GX Developer تقریبا بیشتر سری های FX ، A و Q را پشتیبانی میکند.

نرم افزار GX Works2 نسخه تکامل یافته نرم افزار GX Developer است که علاوه بر موارد فوق چندین پی ال سی جدید خانواده FX (مثل FX3S و ...) و سری Q را پشتیبانی می کند.

نرم افزار GX Works3 که نسخه تکامل یافته نرم افزار GX Works2 است پی ال سی های جدید رک (سری R) و پی ال سی های جدید سری کامپکت (MELSEC IQ-F) را پشتیبانی میکند.

USB_DRIVE(CH340) درایور کابل های PLC است.

GX-Developer

GX Works 2 Version 1.560J

GXW2_V1.601B_Upgrade

USB_DRIVE(CH340)

نرم افزار Yaskawa

SigmaWinPlus_Ver.7.28

DriveWizard+ & IOWin

نرم افزار B&R