واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image MELSEC Q Series

MELSEC Q Series

سری MELSEC-Q از زمان عرضه‌اش در سال 1999 پشتیبانی مستمری به دست آورده است و به ارتقای اتوماسیون کارخانه و حمایت از رشد اقتصادی کمک می‌کند.
سری MELSEC-QnU پرسرعت و بسیار کاربردی در سال 2014 منتشر شد. ماژول های با کیفیت بالا و پایدار برای کاربردهای همه کاره به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شوند.

image QCPU

QCPU مدل جهانی

image Model QCPU
image CPU SD
Model Program capacity Device capacity (Standard device +Standard RAM) Standard ROM capacity No. of I/O points Basic operation processing speed (LD instruction) Peripheral connection ports Memory card I/F
Q26UDVCPU 260K steps 700K words (60K+640K) 4102K bytes 4096 points 1.9 ns USB - Ethernet SD memory card (SD memory card, SDHC memory card)
Q13UDVCPU 130K steps 572K words (60K+512K) 2051K bytes 4096 points 1.9 ns USB - Ethernet SD memory card (SD memory card, SDHC memory card)
Q06UDVCPU 60K steps 424K words (40K+384K) 1025.5K bytes 4096 points 1.9 ns USB - Ethernet SD memory card (SD memory card, SDHC memory card)
Q04UDVCPU 40K steps 168K words (40K+128K) 1025.5K bytes 4096 points 1.9 ns USB - Ethernet SD memory card (SD memory card, SDHC memory card)
Q03UDVCPU 30K steps 126K words (30K+96K) 16384K bytes 4096 points 1.9 ns USB - Ethernet SD memory card (SD memory card, SDHC memory card)
Q100UDEHCPU 1000K steps 925K words (29K+896K) 16384K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q50UDEHCPU 500K steps 797K words (29K+768K) 8092K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q26UDEHCPU 260K steps 669K words (29K+640K) 4096K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q26UDHCPU 260K steps 669K words (29K+640K) 4096K bytes 4096 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q20UDEHCPU 260K steps 669K words (29K+640K) 4096K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q20UDHCPU 200K steps 669K words (29K+640K) 4096K bytes 4096 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q13UDEHCPU 130K steps 541K words (29K+512K) 2048K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q13UDHCPU 130K steps 541K words (29K+512K) 2048K bytes 4096 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q10UDEHCPU 100K steps 541K words (29K+512K) 2048K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q10UDHCPU 100K steps 541K words (29K+512K) 2048K bytes 4096 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q06UDEHCPU 60K steps 413K words (29K+384K) 2048K bytes 1024 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q06UDHCPU 60K steps 413K words (29K+384K) 2048K bytes 1024 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q04UDEHCPU 40K steps 157K words (29K+128K) 1024K bytes 4096 points 9.5 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q04UDHCPU 40K steps 157K words (29K+128K) 1024K bytes 4096 points 9.5 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q03UDECPU 30K steps 125K words (29K+96K) 1024K bytes 4096 points 20 ns USB - Ethernet Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q03UDCPU 30K steps 125K words (29K+96K) 1024K bytes 4096 points 20 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q02UCPU 20K steps 93K words (29K+64K) 512K bytes 2048 points 40 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q01UCPU 15K steps 93K words (29K+64K) 512K bytes 1024 points 60 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q01UCPU 10K steps 93K words (29K+64K) 512K bytes 1024 points 80 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
Q00UJCPU 10K steps 93K words (29K+64K) 256K bytes 2564 points 120 ns USB - RS232 Dedicated memory card (SRAM card, FLASH card, ATA card)
image melsec universal

ماژول ورودی – ماژول وقفه
point DC input DC/AC input AC input
5 V DC 5/12 V DC 24 V DC 48 V DC/AC 100...120 V AC 100...120 V AC
Positive Negative Positive/Negative Positive Negative Positive/Negative
8 points - - - - - - - QX28
16 points QX70H QX90H QX70 QX40 QX40-TS QX40-S1 QX40H QI60 QX80 QX80H QX80-TS QX50 QX10 QX10-TS -
32 points - - QX71 QX41 QX41-S1 QX41-S2 QX81 QX81-S2 - - -
64 points - - QX72 QX42 QX42-S1 QX82 QX82-S1 - - -

ماژول خروجی
point Contact output TRIAC output Transistor output
24 V DC,240 V AC 100...240 V AC 5...12 V DC 5...24 V DC 12...24 V DC
Sink type Sink type Sink/Source type Sink type Source type
8 points QY18A - - - QY68A - -
16 points QY10 QY10-TS QY22 QY70 - - QY40P QY40P-TS QY50 QY80 QY80-TS
32 points - - QY71 QY41H - QY41P QY81P
64 points - - - - - QY42P QY82P

I/O ماژول ترکیبی
I/O points DC input/transistor output
24 V DC positive/12...24 V DC sink type
8 points/7 points QX48Y57
32 points/32 points QH42P (occupy 32 points)
QX41Y41P (occupy 64 points)
image ورودی خروجی آنالوگ

ورودی خروجی آنالوگ

ماژول های آنالوگ ایزوله مناسب برای کنترل فرآیند
- مثال پیکربندی سیستم
ماژول مبدل آنالوگ دیجیتال با وضوح بالا جدا شده از کانال
- Q64AD-GH
ماژول مبدل آنالوگ دیجیتال با وضوح بالا جدا شده از کانال (با عملکرد تهویه سیگنال)
- Q62AD-DGH
ماژول مبدل دیجیتال آنالوگ با وضوح بالا جدا شده از کانال
- Q62DA-FG
ماژول مبدل آنالوگ-دیجیتال ایزوله کانال
- Q68AD-G
ماژول مبدل آنالوگ-دیجیتال ایزوله کانال (با عملکرد تهویه سیگنال)
- Q66AD-DG
ماژول مبدل دیجیتال آنالوگ ایزوله کانال
- Q66DA-G
ماژول های آنالوگ ایزوله کانال به طور خاص برای برنامه های کاربردی کنترل فرآیند با ارائه تبدیل با دقت بالا همراه با ولتاژ جداسازی بالا طراحی شده اند. فلومترها، فشار سنج ها و غیره را می توان مستقیماً به ورودی آنالوگ و شیرهای کنترلی را به خروجی آنالوگ متصل کرد. هزینه های سخت افزار و نصب را می توان به میزان قابل توجهی کاهش داد زیرا تقویت کننده های جداسازی خارجی مورد نیاز نیستند
هنگامی که با یک کنترل کننده عمومی استفاده می شود، یک راه حل کنترل فرآیند کم هزینه می تواند ایجاد شود.
ولتاژ تحمل دی الکتریک بالا

image ورودی خروجی آنالوگ1
image ورودی خروجی آنالوگ2


ماژول های آنالوگ با سرعت تبدیل بالا
- مثال پیکربندی سیستم
ماژول مبدل آنالوگ دیجیتال با سرعت بالا
- Q64ADH
ماژول مبدل آنالوگ دیجیتال
- Q68ADV
- Q68ADI
ماژول مبدل دیجیتال آنالوگ با سرعت بالا
- Q64DAH
ماژول مبدل دیجیتال آنالوگ
- Q62DAN
- Q64DAN
- Q68DAVN
- Q68DAIN
ماژول مبدل آنالوگ-دیجیتال/دیجیتال-آنالوگ
- Q64AD2DA
بسیاری از ماژول های تبدیل A/D و D/A (آنالوگ) با سرعت بالا در دسترس هستند.
این ماژول‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند تا حداکثر انعطاف‌پذیری را هنگام اتصال به دستگاه‌ها فراهم کنند. هم سرعت و هم دقت برای کنترل برنامه های حساس حرکتی با استفاده از سرووها یا اینورترها به اندازه کافی عالی هستند.


Number of channels Channel isolated Analog input Analog output
Voltage input Current input Signal conditioning Voltage output Current output
8 points - - Q62AD-DGH Q62DA-FG
- - - - Q62DAN
Q64AD2DA*1
4 points Q64AD-GH - - -
- Q64AD
Q64ADH
Q64AD2DA*1
- Q64DAN
Q64DAH
6 points - - Q66AD-DG -
8 points Q68AD-G - - -
- Q68ADV Q68ADI - Q68DAVN Q68DAIN
image ورودی خروجی دما

ورودی خروجی دما

ماژول های ورودی دما با دقت بالا
مثال پیکربندی سیستم
ماژول ورودی دما ماژول ورودی ترموکوپل
Q64TD
Q64TDV-GH
Q68TD-G-H01
Q68TD-G-H02
ماژول ورودی دما ماژول ورودی RTD
Q64RD
Q64RD-G
Q68RD3-G
داده های دما را می توان با اتصال یک ترموکوپل یا یک آشکارساز دمای مقاومتی دریافت کرد. انواع ورودی چند کاناله (8 کانال) و انواع ایزوله کانال موجود است. یک مدل بهینه برای برنامه مورد نظر می تواند انتخاب شود.


Number of channels Channel isolated Temperature input
Thermocouple RTD
4 points Q64TD
Q64TDV-GH
Q64RD-G
- - Q64RD
6 points Q68TD-G-H01
Q68TD-G-H02
Q68RD3-G

کنترل دما

ماژول های ورودی دما با دقت بالا
ماژول های کنترل دما یکپارچه کنترل حلقه PID
مثال پیکربندی سیستم
ماژول کنترل دما ماژول ورودی ترموکوپل
Q64TCTTN
Q64TCTTBWN
ماژول کنترل دما ماژول ورودی Platinum RTD
Q64TCRTN
Q64TCRTBWN
دستگاه هایی که به ثبات بالایی در کنترل دما نیاز دارند مانند دستگاه های اکستروژن فرمینگ، این ماژول ها از گرم شدن بیش از حد و خنک شدن بیش از حد جلوگیری می کنند. حالت کنترل استاندارد (گرمایش یا سرمایش) یا کنترل گرمایش و سرمایش (گرمایش و سرمایش) بسته به دستگاهی که باید کنترل شود قابل انتخاب است.
علاوه بر این، حالت کنترل مختلط (ترکیبی از کنترل استاندارد و کنترل گرمایش و سرمایش) قابل انتخاب است.
تابع کاهش جریان پیک
این عملکرد از روشن کردن همزمان خروجی ها برای کنترل جریان اوج جلوگیری می کند. می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و هزینه های جاری را کاهش دهد.
عملکرد همزمان افزایش دما
این تابع اجازه می دهد تا چندین حلقه به طور همزمان به مقدار تنظیم شده برسند تا کنترل دمای یکنواخت را انجام دهند.
از بیکاری جلوگیری می کند و در صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های جاری موثر است.
عملکرد خود تنظیم
ثابت PID به طور خودکار در طول کنترل تنظیم می شود.
هزینه تنظیم خودکار (زمان، مواد و قدرت) را می توان کاهش داد.


Number of channels Wire break detection Input
Thermocouple RTD
4 points Q64TCTTBWN Q64TCRTBWN
- Q64TCTTN Q64TCRTN
image لوپ کنترل

لوپ کنترل

ماژول کنترل حلقه ایده آل برای محیط های کنترل دما و سرعت جریان که نیاز به پاسخ سریع دارند
- مثال پیکربندی سیستم
ماژول کنترل حلقه
- Q62HLC
با فرمت کنترل متناسب با سرعت و چرخه نمونه برداری 25 میلی ثانیه، ماژول کنترل حلقه برای ورودی های ترموکوپل با دقت بالا، ورودی های میکرو ولتاژ، ورودی های ولتاژ، ورودی های جریان و خروجی های جریان مناسب است. همچنین برای کنترل تغییر دمای ناگهانی، کنترل فشار و برنامه های کنترل جریان که نیاز به پاسخ سریع دارند، ایده آل است.
قابل اتصال به ترموکوپل های مطابق با استانداردهای JIS، IEC، NBS، ASTM.
با استفاده از سنسورهای ورودی میکرو ولتاژ، ولتاژ و جریان، امکان اندازه گیری مقدار آنالوگ محدوده های ورودی مختلف را فراهم می کند.
کنترل برنامه را ارائه می دهد در حالی که به طور خودکار مقادیر هدف (SV) و ثابت های PID [باند متناسب (P)، زمان انتگرال (I)، زمان مشتق (D)] را به روشی خاص زمان تغییر می دهد، و همچنین یک تابع کنترل آبشاری که اجازه می دهد. با CH 1 به عنوان اصلی و CH 2 به عنوان برده کنترل کنید.


Number of channels Input
Voltage Current Thermocouple RTD
2 points Q62HLC


لودسل

رابط با انواع لودسل با ماژول I/P لودسل
بارگذاری ماژول ورودی سلول
Q61LD
اکنون لودسل ها می توانند مستقیماً بدون نیاز به مبدل سیگنال خارجی به سیستم کنترل کننده قابل برنامه ریزی متصل شوند.
این ماژول به اندازه گیری بسیار دقیق با سرعت تبدیل داده ثابت دست می یابد که دقت لودسل ها را تضمین می کند.
مبدل سیگنال جداگانه لازم نیست!
با اتصال مستقیم لودسل به کنترلر قابل برنامه ریزی هزینه های مهندسی را کاهش دهید!
هر نوع لودسل*1 مانند مغناطیس تنگی، خازنی، ژیروسکوپ یا کرنش سنج.
سیستم 6 سیم (ترکیب روش های سنجش از دور و نسبت سنجی) یا لودسل سیستم 4 سیمه.
*1: در ولتاژ اعمالی 5 ولت DC و جریان خروجی 60 میلی آمپر. (4 واحد را می توان به صورت موازی با لودسل های نوع 350 Ω متصل کرد)

image لودسل1

کاربردهایی که نیاز به دقت بالایی دارند را می توان با اتصال لودسل به طور مستقیم به کنترل کننده قابل برنامه ریزی به دست آورد.
دقت غیر خطی: در ± 0.01٪ / FS
رانش صفر: در محدوده ± 0.25 µV/℃ RTI
رانش افزایشی: در ± 15 ppm/℃
(خروجی نامی لودسل 2 میلی ولت / ولت، دمای محیط 25 درجه سانتیگراد است و از تابع تفریق وزن تارا استفاده نمی شود.)

image لودسل2

تابع افست صفر

این تابع هنگام کالیبره کردن ابزار اندازه گیری، وزن تارا را به طور خودکار نسبت به محدوده استفاده از لودسل کم می کند.
استفاده از این تابع می تواند دقت ابزار اندازه گیری را بهبود بخشد.

image تابع افست صفر

تابع کالیبراسیون بار استاتیک

مقدار وزن ناخالص را می توان با اعمال بار (وزن) واقعی بر روی لودسل به دقت کالیبره کرد.

image تابع کالیبراسیون بار استاتیک
image عملکرد تشخیص خطای سیگنال ورودی

عملکرد تشخیص خطای سیگنال ورودی

خطاهای سیگنال ورودی سلول بار را می توان تشخیص داد.
خطای سیگنال ورودی
ظرفیت وزن بیش از خطا
نقطه صفر خارج از محدوده
بیش از حد خطای تبدیل


Number of channels Channel isolated Load cell
1 points Q61LD
image ورودی CT

ورودی CT

اتصال مستقیم سنسور CT باعث کاهش سیم کشی و صرفه جویی در فضا می شود
ماژول ورودی سی تی
Q68CT
اتصال مستقیم سنسور CT*1 و کنترل کننده قابل برنامه ریزی نیاز به اتصال مبدل سیگنال جداگانه را بی نیاز کرده است.
اندازه گیری های بسیار دقیق را می توان با سرعت تبدیل داده های پایدار برای کنترل بار سیستم ها و دستگاه ها، نظارت بر عملیات و کنترل و نظارت بر سیستم های قدرت به دست آورد.
سنسور CT (ترانسفورماتور جریان) به یک ترانسفورماتور ابزار اشاره دارد، سنسور جریان برای اندازه گیری جریان های متناوب ضروری است.
اتصال مستقیم سنسور CT باعث کاهش سیم کشی و صرفه جویی در فضا می شود
مستقیماً بدون مبدل سیگنال خارجی به سنسور CT متصل شوید.
جریان AC برای حداکثر هشت کانال را می توان با یک واحد اندازه گیری کرد، به این ترتیب مراحل سیم کشی و هزینه ها کاهش می یابد.
نوع سنسور CT (محدوده ورودی) را برای هر کانال تنظیم کنید. سنسورهای سی تی با جریان متناوب 0 تا 5 آمپر یا AC 0 تا 600 آمپر می توانند توسط یک واحد استفاده شوند.

image تعمیر و نگهداری پیش بینی دستگاه ها با تشخیص اوج جریان!

تعمیر و نگهداری پیش بینی دستگاه ها با تشخیص اوج جریان!

اتصال مستقیم سنسوعملکرد تشخیص اوج جریان
دستگاه را می توان با تشخیص پیک جریان سرویس و عیب یابی انجام داد.
به عنوان مثال، با یک موتور، بار وارد شده به موتور در اثر سایش و آسیب دنده تغییر می کند و جریان بار به طور ناگهانی تغییر می کند. مشکل دستگاه را می توان با تشخیص اوج جریان گذرا در این زمان تشخیص داد.

image عملکرد تشخیص خطای سیگنال ورودی

عملکرد تشخیص خطای سیگنال ورودی

بیش از محدوده (مقدار اوج بیش از) مقدار ورودی CT را می توان تشخیص داد. از آنجایی که جریان یک جریان بزرگ بیش از محدوده هدف اندازه گیری قابل تشخیص است، خطاها در هدف اندازه گیری می توانند نظارت شوند.


Input range setting Detection level
0...5 A (AC) Approximately 6.25 A (AC)
0...50 A (AC) Approximately 6.25 A (AC)
0...100 A (AC) Approximately 125 A (AC)
0...200 A (AC) Approximately 250 A (AC)
0...400 A (AC) Approximately 500 A (AC)
0...600 A (AC) Approximately 750 A (AC)

سنسورهای CT قابل اتصال


Model Manufacturer Analog input range
EMU-CT50 Mitsubishi Electric Corporation 0...50 A (AC)
EMU-CT100 0...100 A (AC)
EMU-CT400 0...400 A (AC)
EMU-CT600 0...600 A (AC)
CTF-5A Multi Measuring Instruments Co., Ltd. (introduced products) 0...5 A (AC)
CTF-50A 0...50 A (AC)
CTF-100A 0...100 A (AC)
CTF-200A 0...200 A (AC)
CTF-400A 0...400 A (AC)
CTF-600A 0...600 A (AC)
CTL-10-3FC U.R.D. Co., Ltd. (introduced products) 0...5 A (AC), 0...50 A (AC)
CTL-16-3FC 0...100 A (AC)
CTL-24-3FC 0...200 A (AC)
CTL-36-6SC 0...400 A (AC)
CTT-36-9SC 0...600 A (AC)

Number of channels Channel isolated CT input
8 points Q68CT
image حرکت ساده

حرکت ساده

ماژول حرکت ساده برای کنترل موقعیت و کنترل همزمان
کنترل پیشرفته اما استفاده ساده
کنترل سرعت/گشتاور و کنترل سنکرون علاوه بر کنترل موقعیت یابی سنتی پشتیبانی می شود. با استفاده از "ابزار تنظیم ماژول حرکت ساده"، عملیات هایی مانند تنظیم موقعیت، نظارت و اشکال زدایی را می توان به راحتی انجام داد. علاوه بر این، داده های هماهنگ شده با کنترل کننده حرکت را می توان جمع آوری کرد و در شکل موج نمایش داد.
- مثال پیکربندی سیستم
نوع اتصال شبکه فیلد CC-Link IE
QD77GF4
QD77GF8
QD77GF16
ماژول حرکت ساده از شبکه میدانی CC-Link IE با هدف کلی با سیم کشی انعطاف پذیر خود پشتیبانی می کند. این ماژول می تواند به عنوان ایستگاه اصلی CC-Link IE Field*1 در حالی که عملکردهای ماژول حرکت ساده را حفظ می کند، استفاده شود. این امر باعث می شود شبکه انعطاف پذیر از اتصال به دستگاه های مختلف مانند GOT(HMI)، ورودی/خروجی راه دور، اینورتر و غیره پشتیبانی کند.
سبک انتقال ایستگاه اصلی QD77GF4، QD77GF8، QD77GF16 می تواند از نوع خط یا نوع ستاره استفاده کند. حداکثر 104 دستگاه برده را می توان به یک شبکه متصل کرد.
عملکرد تنظیم و تشخیص با استفاده از GX Works2 غیرفعال است.


QD77GF4 QD77GF8 QD77GF16
Maximum number of control axes 4-axes 8-axes 16-axes
Servo amplifier connection method CC-Link IE Field Network
Maximum distance between stations 100 m
Control system PTP (Point to Point) control, path control (both linear and arc can be set), speed control, speed/position switching control, position/speed switching control, speed-torque control, synchronous control, electronic cam control
Starting time 1-axis linear control
Operation cycle Starting time
0.88 ms 1.77 ms
1.778 ms 3.55 ms
3.55 ms 7.11 ms
1-axis speed control
2-axis linear interpolation controll
2-axis circular interpolation control
2-axis speed control
3-axis linear interpolation control
3-axis speed control
4-axis linear interpolation control
4-axis speed control
image نوع اتصال ماژول حرکت ساده SSCNET Ⅲ/H

نوع اتصال ماژول حرکت ساده SSCNET Ⅲ/H

QD77MS2
QD77MS4
QD77MS16
اتصال SSCNET Ⅲ/H سیم کشی را کاهش می دهد، اتصالات تا 100 متر را بین ایستگاه ها فعال می کند و به راحتی از تنظیمات موقعیت مطلق پشتیبانی می کند. سیگنال های حد بالایی LS، حد پایین تر LS و سیگنال های سگ نزدیک به نقطه می توانند از تقویت کننده سروو وارد شوند، بنابراین سیم کشی را تا حد زیادی کاهش می دهد. علاوه بر کنترل موقعیت و کنترل سرعت، فرآیندهایی مانند کنترل سنکرون و کنترل الکترونیکی بادامک قابل انجام است.


QD77MS2 QD77MS4 QD77MS16
Maximum number of control axes 2-axes 4-axes 16-axes
Servo amplifier connection method SSCNET Ⅲ/H
Maximum distance between stations 100 m
Control system PTP (Point to Point) control, path control (both linear and arc can be set), speed control, speed/position switching control, position/speed switching control, speed-torque control (press-fit control), synchronous control, electronic cam control, torque control, tightening & press-fit control
Starting time 1-axis linear control 0.88 ms 0.88 ms 1.77 ms
1-axis speed control
2-axis linear interpolation controll
2-axis circular interpolation control
2-axis speed control
3-axis linear interpolation control -
3-axis speed control
4-axis linear interpolation control
4-axis speed control

Number of axes CC-Link IE Field SSCNET Ⅲ/H
2 - QD77MS2
4 QD77GF4 QD77MS4
8 QD77GF8 -
16 QD77GF16 QD77MS16
image شمارنده سرعت بالا، ورودی پالس

شمارنده سرعت بالا، ورودی پالس

مجموعه ای از ماژول های شمارنده با سرعت بالا و ماژول شمارنده پالس برای برنامه های کاربردی کنترل با وضوح بالا و دقت فشرده در دسترس است
ماژول های ورودی پالس با قابلیت شمارش با سرعت بالا
مثال پیکربندی سیستم
ماژول شمارنده سرعت بالا نوع استاندارد
QD62
QD62E
QD62D
ماژول شمارنده سرعت بالا
ماژول شمارنده سرعت بالا چند کاناله
QD63P6
ماژول شمارنده سرعت بالا
ماژول شمارنده سرعت بالا سازگار با 4 Mpps
QD64D2
ماژول شمارنده سرعت بالا
ماژول شمارنده/تایمر چند منظوره
QD65PD2
ورودی‌ها ممکن است به دستگاه‌های مختلفی برای کنترل موقعیت‌یابی، اندازه‌گیری دقیق و غیره متصل شوند. حداکثر سرعت شمارش ممکن است از طریق پارامتر (به استثنای QD64D2) برای شمارش مطمئن‌تر در فرکانس‌های پایین‌تر تنظیم شود.
خروجی تصادف خارجی (QD64D2 شامل 2 در هر کانال): خروجی تصادفی، مقایسه مداوم (فقط QD64D2) یا عملکرد وقفه تشخیص تصادف را برای کنترل دستگاه خارجی با سرعت بالا انتخاب کنید.
بسیاری از توابع برای برآوردن نیازهای برنامه در دسترس هستند، از جمله عملکرد تست خروجی تصادفی (فقط QD64D2)، عملکرد شمارنده قفل (به استثنای QD63P6) و عملکرد از پیش تعیین شده.
پالس ها را با سرعت 8 مگاپیت بر ثانیه (4 مضرب از 2 فاز) محاسبه کنید. ردیابی موقعیت دقیق را با استفاده از یک رمزگذار با وضوح بالا برای برنامه های کاربردی مانند ساخت نیمه هادی و LCD انجام دهید. (QD65PD2)


Model QD62(DC input sinking output type) QD62E(DC input sourcing output type) QD62D(differential input sinking output type)
Number of channels 2 channels
Count input signal Phase 1-phase input, 2-phase input, CW/CCW
Signal level 5/12/24 V DC 2...5 mA EIA Standard RS-422-A Differential line driver level (AM26LS31 [manufactured by Texas Instruments] or equivalent)
Pulse input 51-phase pulse input (x1, x2), CW/CCW, 2-phase (x1, x2, x4)
Counting speed (max.) 200 kpps 500 kpps
Function ·Linear counter function
·Ring counter function
·Coincidence output function
·Preset function
·Latch counter function
·Count disable function
·Sampling counter function
·Periodic pulse counter function
Model QD63P6(DC input) QD64D2(DC input sinking output type) QD65PD2(DC/Differential input, external output terminals)
Number of channels 6 channels 2 channels 2 channels
Count input signal Phase 1-phase input, 2-phase input, CW/CCW
Signal level 5 V DC 6.4...11.5 mA EIA Standard RS-422-A, differential line driver level (AM26LS31 (manufactured by Texas Instruments Incorporated) or equivalent) [Differential input] EIA Standards RS-422-A, differential line driver level (AM26LS31 [manufactured by Texas Instruments] or equivalent)[DC input] 5/12/24 V DC, 7...10 mA
Pulse input 1-phase pulse input (x1, x2), CW/CCW, 2-phase (x1, x2, x4)
Counting speed (max.) 200 kpps 4 Mpps [Differential input]···8 Mpps
[DC input]···200 kpps
Function ·Linear counter function
·Ring counter function
·Coincidence detection function
·Preset function ·Periodic pulse counter function
·Linear counter function
·Ring counter function
·Coincidence detection function
·Continuous comparison function
·Preset function
·Latch counter function
·Linear counter function
·Ring counter function
·Coincidence output function
·Cam switch function
·Preset/replace function
·Latch counter function
·Count disable function
·Sampling counter function
·Periodic pulse counter function
·Count disable/preset/replace function
·Latch counter/preset/replace function
·Internal clock function
·Frequency measurement function
·Rotation speed measurement function
·Pulse measurement function
·PWM output function
·General input function
·General output function
image ماژول شمارنده/تایمر چند منظوره (QD65PD2)

ماژول شمارنده/تایمر چند منظوره (QD65PD2)

ورودی‌ها ممکن است به دستگاه‌های مختلفی برای کنترل موقعیت‌یابی، اندازه‌گیری دقیق و غیره متصل شوند. حداکثر سرعت شمارش ممکن است از طریق پارامتر (به استثنای QD64D2) برای شمارش مطمئن‌تر در فرکانس‌های پایین‌تر تنظیم شود.
خروجی تصادف خارجی (QD64D2 شامل 2 در هر کانال): خروجی تصادفی، مقایسه مداوم (فقط QD64D2) یا عملکرد وقفه تشخیص تصادف را برای کنترل دستگاه خارجی با سرعت بالا انتخاب کنید.
بسیاری از توابع برای برآوردن نیازهای برنامه در دسترس هستند، از جمله عملکرد تست خروجی تصادفی (فقط QD64D2)، عملکرد شمارنده قفل (به استثنای QD63P6) و عملکرد از پیش تعیین شده. پالس ها را با سرعت 8 مگاپیت بر ثانیه (4 مضرب از 2 فاز) محاسبه کنید. ردیابی موقعیت دقیق را با استفاده از یک رمزگذار با وضوح بالا برای برنامه های کاربردی مانند ساخت نیمه هادی و LCD انجام دهید. (QD65PD2)
ماژول شمارنده/تایمر چند منظوره (QD65PD2)
ردیابی موقعیت بسیار دقیق را انجام دهید
سرعت شمارش تا 8 Mpps (4 مضرب در 2 فاز)
عملکردهای متعدد برای سهولت استفاده طراحی شده است
عملکرد اندازه گیری نبض
با رزولوشن 100 ns، امکان اندازه گیری پالس بسیار دقیق وجود دارد.
عملکرد خروجی PWM
کنترل دقیق خروجی PWM تا 200 کیلوهرتز. با وضوح 0.1 میکرو ثانیه، کنترل فوق العاده دقیق چرخه وظیفه امکان پذیر است.
عملکرد سوئیچ بادامک
حداکثر 16 تنظیمات دوربین را پیکربندی کنید و از 8 خروجی اختصاصی استفاده کنید. عملکرد سوئیچ بادامک کنترل زمان بندی بسیار دقیق را امکان پذیر می کند.
کنترل پیچیده ای را با استفاده از تشخیص تصادف انجام دهید
تابع خروجی تصادفی امکان پشتیبانی از برنامه های پیچیده را فراهم می کند. بسته به موقعیت، می توان از عملکرد سوئیچ بادامک یا عملکرد خروجی تصادفی استفاده کرد.

ورودی پالس ایزوله شده از کانال

ماژول ورودی پالس ایزوله کانال QD60P8-G این ماژول برای اندازه گیری تعداد پالس های ورودی (مربوط به سرعت، دور، سرعت جریان لحظه ای و غیره) و اندازه گیری کمیت ها (طول، جریان تجمعی و غیره) مناسب است. QD60P8-G در یک چرخه کنترل 10 میلی ثانیه کار می کند، بنابراین حداقل زمان تازه سازی مقدار 10 میلی ثانیه است. تنظیم چرخه شمارش را می توان به زمان مورد نظر برای مقادیر شمارش تجمعی و میانگین متحرک شمارش پالس (شمارش پالس نمونه) تغییر داد.


Model QD60P8-G
Number of channels 8 channels
Count input signal Phase 1-phase input
Signal level 5 V DC/12...24 V DC, ≥ 4 mA
Pulse input 1-phase pulse input
Counting speed (max.) 30 k/10 k/1 k/100/50/10/1/0.1 pps

Number of channels Maximum counting speed Channel isolated Input specifications
5 V DC 12 V DC 24 V DC Differential drive output
2 2-phase input 200 kpps - QD62
QD62E
QD65PD2
-
500 kpps - - - QD62D
4 Mpps - - - QD64D2
8 Mpps - - - QD65PD2
6 2-phase input 200 kpps - QD63P6 - - -
8 1-phase input 30 kpps QD60P8-G -

اندازه گیری انرژی

ماژول های اندازه گیری قدرت و مانیتورینگ عایق برای اندازه گیری آسان اطلاعات انرژی مختلف
ماژول اندازه گیری انرژی نوع نصب رک
ماژول اندازه گیری انرژی
- QE81WH
ماژول اندازه گیری انرژی (چند مداری)
- QE84WH
ماژول اندازه گیری انرژی (محصول سه فاز 4 سیم)
- QE81WH4W
ماژول اندازه گیری انرژی (محصول چند مداری، سه فاز 4 سیم)
- QE83WH4W
تنها با استفاده از یک ماژول، اطلاعات بسیار دقیق در مورد انرژی الکتریکی (مصرف و بازسازی)، انرژی راکتیو، جریان، ولتاژ، توان الکتریکی، ضریب توان و فرکانس قابل اندازه‌گیری است. مقادیر حداقل و حداکثر دائماً نظارت می شوند و 2 نوع هشدار حد بالا و پایین را می توان بدون برنامه ریزی پیاده سازی کرد. مقدار برق مصرفی دستگاه های خروجی فقط در حالت روشن قابل اندازه گیری است.
نرخ توان در حین کار دستگاه و نرخ توان در واحدهای takt قابل بازیابی است. محصول چند مداره امکان اندازه‌گیری توان را در فضای کوچک‌تری فراهم می‌کند، زیرا تا چهار مدار را می‌توان با یک محصول سه فاز 3 سیم در یک شکاف و حداکثر تا سه مدار را با یک محصول سه فاز 4 سیم اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال، می توان از یک واحد برای اندازه گیری بارهای دیگر از تنه کنترل پنل استفاده کرد.
علاوه بر این، پارامترها را می توان به راحتی با GX Works2 (نسخه 1.91 V و بالاتر) تنظیم کرد.


Model QE81WH QE84WH*1 QE81WH4W QE83WH4W*1
Phase wire system Single-phase 2-wire/single-phase 3-wire/three-phase 3-wire Three-phase 4-wire*2
Instrument rating Voltage circuit 110 V AC, 220 V AC common (single-phase 2-wire, three-phase 3-wire) 63.5/110 V AC...277/480 V AC
110 V AC (1 - 2 line, 2 - 3 line) 220 V AC (1 - 3 line) (single-phase 3-wire)
Using two-stage configuration in combination with commercially-available voltage transformer (VT). Primary voltage value can be set up to 6,600 V.
Current circuit 50, 100, 250, 400, 600 A AC (Using dedicated split type current sensor. Each value indicates current sensor's primary current value.)
5 A AC (Using dedicated 5 A current sensor. 5 A current sensor is used with two-stage configuration in combination with current transformer (CT). Primary current value can be set up to 6,000 A.)
Frequency 50/60 Hz (frequency automatically judged)
Number of measurement circuits 1 circuit 4 circuit 1 circuit 3 circuit
Measurement items Power rate (consumption, regenerative), reactive power rate, period power rate, current, voltage, power, reactive power, power factory, frequency Power rate (consumption, regenerative), reactive power rate, period power rate, current, voltage, power, reactive power, apparent power rate, power factory, frequency
image تاثیر حداقلی در چیدمان پنل کنترل

تاثیر حداقلی در چیدمان پنل کنترل

با نصب ماژول اندازه گیری انرژی بر روی شکاف باز واحد پایه، ابزار اندازه گیری را می توان بدون تغییر طرح در صفحه کنترل اضافه کرد

image امکان اندازه گیری دقیق توان با سرعت بالا (250 میلی ثانیه)

امکان اندازه گیری دقیق توان با سرعت بالا (250 میلی ثانیه)

با تطبیق "اطلاعات تولید" ماژول CPU با "اطلاعات انرژی" ماژول اندازه گیری انرژی، مدیریت مصرف انرژی ویژه*3 را آسان می کند.
از آنجایی که داده‌های اندازه‌گیری شده به‌طور خودکار در یک حافظه بافر در ۲۵۰ میلی‌ثانیه جمع‌آوری می‌شوند، مدیریت دقیق مصرف انرژی نیز در دسترس است.
*3. مصرف انرژی ویژه یک مقدار عددی است که با «تقسیم مصرف انرژی بر حجم تولید» نمایش داده می‌شود، که یکی از انواع شاخص‌هایی است که بهره‌وری انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. بهبود این عدد منجر به بهبود بهره وری و حفظ انرژی می شود.
امکان اندازه گیری دقیق توان با سرعت بالا (250 میلی ثانیه)

image امکان ساخت آسان یک سیستم

امکان ساخت آسان یک سیستم "تجسم" را فراهم می کند

امکان نمایش گرافیکی آسان مصرف انرژی خاص با GOT (HMI) نصب شده بر روی کنترل پنل در محل تولید.
ترکیب با "ماژول ثبت کننده داده پرسرعت (QD81DL96)" امکان تجزیه و تحلیل مصرف انرژی خاص را به راحتی با رایانه شخصی انجام می دهد.


Number of channels Energy measuring
1 QE81WH
QE81WH4W
3 QE83WH4W
4 QE84WH