واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Delta

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Delta شامل :


اینورترهای سری : VFD-B , VFD-C200 , VFD-C2000 , VFD-M , VFD-EL , VFD-CP2000 , VFD-L , VFD-MS
سرو درایوهای سری : ASDA A2 , B2
تعمیر سروموتورهای : , ASDA-B2 ASDA-A2
تعمیر پی ال سی و موشن کنترل دلتا
تعمیر اچ ام آی دلتا
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سروو موتورها
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها و کامپیوترهای صنعتی (IPC)
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Delta Electronics VFD Drives VFD-C200 compact series
1 phase 200~240 V, capacity range 0,4 to 2,2 kW
3 phase 200~240 V, capacity range 0,4 to 3,7 kW
3 phase 380~480 V, capacity range 0,75 to 7,5 kW
Model V Kw A
VFD004CB21A-20 200-240 (1ph) 0,4 3
VFD007CB21A-20 380-480 (1ph) 0,75 5
VFD015CB21A-20 200-240 (1ph) 1,5 8
VFD022CB21A-20 200-240 (1ph) 2,2 11
VFD004CB21A-21 200-240 (1ph) 0,4 3
VFD007CB21A-21 200-240 (1ph) 0,75 5
VFD015CB21A-21 200-240 (1ph) 1,5 8
VFD022CB21A-21 200-240 (1ph) 2,2 11
VFD004CB21A-21M 200-240 (1ph) 0,4 3
VFD007CB21A-21M 200-240 (1ph) 0,75 5
VFD015CB21A-21M 200-240 (1ph) 1,5 8
VFD022CB21A-21M 200-240 (1ph) 2,2 11
VFD004CB23A-20 200-240 (3ph) 0,4 3
VFD007CB23A-20 200-240 (3ph) 0,75 5
VFD015CB23A-20 200-240 (3ph) 1,5 8
VFD022CB23A-20 200-240 (3ph) 2,2 11
VFD037CB23A-20 200-240 (3ph) 3,7 17
VFD004CB23A-21 200-240 (3ph) 0,4 3
VFD007CB23A-21 200-240 (3ph) 0,75 5
VFD015CB23A-21 200-240 (3ph) 1,5 8
VFD022CB23A-21 200-240 (3ph) 2,2 11
VFD037CB23A-21 200-240 (3ph) 3,7 17
VFD004CB23A-21M 200-240 (3ph) 0,4 3
VFD007CB23A-21M 200-240 (3ph) 0,75 5
VFD015CB23A-21M 200-240 (3ph) 1,5 8
VFD022CB23A-21M 200-240 (3ph) 2,2 11
VFD037CB23A-21M 200-240 (3ph) 3,7 17
VFD007CB43A-20 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD015CB43A-20 380-480 (3ph) 1,5 4
VFD022CB43A-20 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD037CB43A-20 380-480 (3ph) 3,7 9
VFD040CB43A-20 380-480 (3ph) 4 10.5
VFD055CB43A-20 380-480 (3ph) 5,5 12
VFD075CB43A-20 380-480 (3ph) 7,5 18
VFD007CB43A-21 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD015CB43A-21 380-480 (3ph) 1,5 4
VFD022CB43A-21 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD037CB43A-21 380-480 (3ph) 3,7 9
VFD040CB43A-21 380-480 (3ph) 4 10.5
VFD055CB43A-21 380-480 (3ph) 5,5 12
VFD075CB43A-21 380-480 (3ph) 7,5 18
VFD007CB43A-21M 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD015CB43A-21M 380-480 (3ph) 1,5 4
VFD022CB43A-21M 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD037CB43A-21M 380-480 (3ph) 3,7 9
VFD040CB43A-21M 380-480 (3ph) 4 10.5
VFD055CB43A-21M 380-480 (3ph) 5,5 12
VFD075CB43A-21M 380-480 (3ph) 7,5 18

Delta Electronics VFD Drives VFD-C2000 versatile series
3 phase 230 V, capacity from 0,75 to 90 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,75 to 355 kW
Model V Kw A
VFD007C43A 380-480 (3ph) 0.75 2.9
VFD015C43A 380-480 (3ph) 1.5 3.8
VFD022C43A 380-480 (3ph) 2.2 5.7
VFD037C43A 380-480 (3ph) 3.7 8.1
VFD040C43A 380-480 (3ph) 4 9.5
VFD055C43A 380-480 (3ph) 5.5 11
VFD075C43A 380-480 (3ph) 7.5 17
VFD110C43A 380-480 (3ph) 11 23
VFD150C43A 380-480 (3ph) 15 30
VFD185C43A 380-480 (3ph) 18.5 36
VFD220C43A 380-480 (3ph) 22 43
VFD300C43A 380-480 (3ph) 30 57
VFD370C43A 380-480 (3ph) 37 69
VFD450C43A 380-480 (3ph) 45 86
VFD550C43A 380-480 (3ph) 55 105
VFD750C43A 380-480 (3ph) 75 143
VFD900C43A 380-480 (3ph) 90 171
VFD1100C43A 380-480 (3ph) 110 209
VFD1320C43A 380-480 (3ph) 132 247
VFD1600C43A 380-480 (3ph) 160 295
VFD1850C43A 380-480 (3ph) 185 352
VFD2200C43A 380-480 (3ph) 220 435
VFD2800C43A 380-480 (3ph) 280 523
VFD3150C43A 380-480 (3ph) 315 585
VFD3550C43A 380-480 (3ph) 355 649
VFD4500C43A 380-480 (3ph) 450 1600

Delta Electronics VFD Drives VFD-CH2000 series for lifting equipment
3 phase 200~240 V, capacity from 0,75 to 75 kW
3 phase 380~480 V, capacity from 0,75 to 280 kW
Model V Kw A
VFD007CH23A-21 200-240 (3ph) 0,75 5
VFD015CH23A-21 200-240 (3ph) 1,5 8
VFD022CH23A-21 200-240 (3ph) 2,2 11
VFD037CH23A-21 200-240 (3ph) 3,7 17
VFD055CH23A-21 200-240 (3ph) 5,5 25
VFD075CH23A-21 200-240 (3ph) 7,5 33
VFD110CH23A-21 200-240 (3ph) 11 49
VFD150CH23A-21 200-240 (3ph) 15 65
VFD185CH23A-21 200-240 (3ph) 18,5 75
VFD220CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 22 90
VFD300CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 30 120
VFD370CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 37 120
VFD450CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 45 180
VFD550CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 55 215
VFD750CH23A-00/-21 200-240 (3ph) 75 255
VFD007CH43A-21 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD007CH4EA-21 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD015CH43A-21 380-480 (3ph) 1,5 4
VFD015CH4EA-21 380-480 (3ph) 1,5 4
VFD022CH43A-21 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD022CH4EA-21 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD037CH43A-21 380-480 (3ph) 3,7 9
VFD037CH4EA-21 380-480 (3ph) 3,7 9
VFD055CH43A-21 380-480 (3ph) 5,5 12
VFD055CH4EA-21 380-480 (3ph) 5,5 12
VFD075CH43A-21 380-480 (3ph) 7,5 18
VFD075CH4EA-21 380-480 (3ph) 7,5 18
VFD110CH43A-21 380-480 (3ph) 11 24
VFD110H4EA-21 380-480 (3ph) 11 24
VFD150CH43A-21 380-480 (3ph) 15 32
VFD150CH4EA-21 380-480 (3ph) 15 32
VFD185CH43A-21 380-480 (3ph) 18,5 38
VFD185CH4EA-21 380-480 (3ph) 18,5 38
VFD220CH43A-21 380-480 (3ph) 22 45
VFD220CH4EA-21 380-480 (3ph) 22 45
VFD300CH43A-21 380-480 (3ph) 30 60
VFD300CH4EA-21 380-480 (3ph) 30 60
VFD0370CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 37 73
VFD0450CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 45 91
VFD0550CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 55 110
VFD0750CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 75 150
VFD0900CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 90 180
VFD1100CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 110 220
VFD1320CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 132 250
VFD1600CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 160 310
VFD1850CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 185 370
VFD2200CH43A-00/-21 380-480 (3ph) 220 450
VFD2800CH43A-00 380-480 (3ph) 280 550
VFD2800CH43C-00/-21 380-480 (3ph) 280 550

Delta Electronics VFD Drives VFD-E versatile series
1 phase 115 V, capacity from 0,2 to 0,75 kW
1 phase 230 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 230 V, capacity from 0,2 to 15 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,4 to 22 kW
Model V Kw A
VFD002E21A 200-240 (1ph) 0.2 1.6
VFD004E21A 200-240 (1ph) 0.4 2.5
VFD004E43A 380-480 (3ph) 0.4 1.5
VFD007E21A 200-240 (1ph) 0.75 4.2
VFD007E43A 380-480 (3ph) 0.75 2.5
VFD015E21A 200-240 (1ph) 1.5 7.5
VFD015E43A 380-480 (3ph) 1,5 4.2
VFD022E21A 200-240 (3ph) 2.2 11
VFD022E43A 380-480 (3ph) 2.2 5.5
VFD037E43A 380-480 (3ph) 3.7 8.2
VFD055E43A 380-480 (3ph) 5.5 13
VFD075E43A 380-480 (3ph) 7.5 18
VFD110E43A 380-480 (3ph) 11 24
VFD150E43A 380-480 (3ph) 15 32
VFD185E43A 380-480 (3ph) 18.5 38
VFD220E43A 380-480 (3ph) 22 45
VFD002E21P 220 (1ph) 0,2 1.6
VFD004E21P 220 (1ph) 0.4 2.5
VFD004E43P 380 (3ph) 0,4 1.5
VFD007E21P 220 (1ph) 0,75 4.2
VFD007E43P 380 (3ph) 0,75 2.5
VFD002E21T 220 (1ph) 0.2 1.6
VFD004E21T 220 (1ph) 0.4 2.5
VFD004E43T 380 (3ph) 0.4 1.5
VFD007E21T 220 (1ph) 0.75 4.2
VFD007E43T 380 (3ph) 0.75 2.5
VFD015E43T 380 (3ph) 1.5 4.2

Delta Electronics VFD Drives VFD-L compact series
1 phase 115 V, capacity from 0,04 to 0,4 kW
1 phase 220 V, capacity from 0,04 to 0,75 kW
3 phase 220 V, capacity from 0,2 to 1,5 kW
Model V Kw A
VFD40WL21A 220 (1ph) 0.04 0.25
VFD40WL21B 220 (1ph) 0.04 0.25
VFD001L21A 220 (1ph) 0.1 0.56
VFD001L21B 220 (1ph) 0.1 0.56
VFD002L21A 220 (1ph) 0.2 1.6
VFD002L21B 220 (1ph) 0.2 1.6
VFD004L21A 220 (1ph) 0.4 2.5
VFD004L21B 220 (1ph) 0.4 2.5
VFD007L21A 220 (1ph) 0.75 4.2
VFD007L21B 220 (1ph) 0.75 4.2

Delta Electronics VFD Drives VFD-B versatile series
1 phase 220 V, capacity from 0,75 to 2,2 kW
3 phase 220 V, capacity from 0,75 to 37 kW
3 phase 380 V, capacity from 0,75 to 75 kW
Model V Kw A
VFD007B21A 220 (1ph) 0.75 5
VFD015B21A 220 (1ph) 1.5 7
VFD022B21A 220 (1ph) 2.2 11
VFD007B43A 380 (3ph) 0.75 2.7
VFD015B43A 380 (3ph) 1.5 4.2
VFD022B43B 380 (3ph) 2.2 5.5
VFD037B43A 380 (3ph) 3.7 8.5
VFD055В43A 380-480 (3ph) 5.5 13
VFD075B43A 380-480 (3ph) 7.5 18
VFD110B43A 380-480 (3ph) 11 24
VFD150B43A 380 (3ph) 15 32
VFD185B43A 380 (3ph) 18.5 38
VFD220B43A 380 (3ph) 22 45
VFD300B43A 380 (3ph) 30 60
VFD370B43A 380 (3ph) 37 73
VFD450B43A 380 (3ph) 45 91
VFD550B43C 380 (3ph) 55 110
VFD750B43C 380 (3ph) 75 150

Delta Electronics VFD Drives VFD-EL compact series
1 phase 230 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 230 V, capacity from 0,2 to 3,7 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,4 to 3,7 kW
Model V Kw A
VFD002EL21A 220 (1ph) 0.2 1.6
VFD004EL21A 220 (1ph) 0.4 2.5
VFD007EL21A 220 (1ph) 0.75 4.2
VFD015EL21A 220 (1ph) 1.5 7.5
VFD022EL21A 220 (1ph) 2.2 11
VFD004EL43A 380 (3ph) 0.4 1.5
VFD007EL43A 380 (3ph) 0.75 2.5
VFD015EL43A 380 (3ph) 1.5 4.2
VFD022EL43A 380 (3ph) 2.2 5.5
VFD037EL43A 380 (3ph) 3.7 8.2

Delta Electronics VFD Drives VFD-EL-W compact series
1 phase 200-240 V, capacity from 0.2 kW to 2.2 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.4 kW to 4 kW
Model V Kw A
VFD002EL21W 200-240 (1ph) 0.2 1.6
VFD004EL21W 200-240 (1ph) 0.4 2.5
VFD007EL21W 200-240 (1ph) 0.75 4.2
VFD015EL21W 200-240 (1ph) 1.5 7.5
VFD022EL21W 200-240 (1ph) 2.2 11
VFD004EL43W 380-480 (3ph) 0.4 1.5
VFD007EL43W 380-480 (3ph) 0.75 2.5
VFD015EL43W 380-480 (3ph) 1.5 4.2
VFD022EL43W 380-480 (3ph) 2.2 5.5
VFD040EL43W 380-480 (3ph) 4 9

Delta Electronics VFD Drives VFD-VE versatile series
3 phase 220 V, capacity from 0,75 to 37 kW
3 phase 380 V, capacity from 0,75 to 75 kW
Model V Kw A
VFD007V43A-2 380-480 (3ph) 0,75 3
VFD015V43A-2 380-480 (3ph) 1,5 4.2
VFD022V43A-2 380-480 (3ph) 2,2 6
VFD037V43A-2 380-480 (3ph) 3,7 8.5
VFD055V43A-2 380-480 (3ph) 5,5 13
VFD075V43A-2 380-480 (3ph) 7,5 18
VFD110V43B-2 380-480 (3ph) 11 24
VFD110V43A-2 380-480 (3ph) 11 24
VFD150V43A-2 380-480 (3ph) 15 32
VFD185V43A-2 380-480 (3ph) 18,5 38
VFD220V43A-2 380-480 (3ph) 22 45
VFD300V43A-2 380-480 (3ph) 30 60
VFD370V43A-2 380-480 (3ph) 37 73
VFD450V43A-2 380-480 (3ph) 45 91
VFD550V43C-2 380-480 (3ph) 55 110
VFD750V43C-2 380-480 (3ph) 75 150

Delta Electronics VFD Drives VFD-CP2000 series for pumps
3 phase 230 V, capacity from 0,75 to 90 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,75 to 400 kW
Model V Kw A
VFD007CP43A-21 380 (3ph) 0.75 3
VFD015CP43B-21 380 (3ph) 1.5 3.7
VFD022CP43B-21 380 (3ph) 2.2 5
VFD037CP43B-21 380 (3ph) 3.7 7.5
VFD040CP43A-21 380 (3ph) 4 10.5
VFD055CP43B-21 380 (3ph) 5.5 12
VFD075CP43B-21 380 (3ph) 7.5 14
VFD110CP43B-21 380 (3ph) 11 22.5
VFD150CP43B-21 380 (3ph) 15 30
VFD185CP43B-21 380 (3ph) 18.5 36
VFD220CP43A-21 380 (3ph) 22 45
VFD300CP43B-21 380 (3ph) 30 56
VFD370CP43B-21 380 (3ph) 37 72
VFD450CP43S-21 380 (3ph) 45 91
VFD550CP43S-21 380 (3ph) 55 110
VFD750CP43B-21 380 (3ph) 75 144
VFD900CP43A-21 380 (3ph) 90 180
VFD1100CP43A-21 380 (3ph) 110 220
VFD1320CP43B-21 380 (3ph) 132 246
VFD1600CP43A-21 380 (3ph) 160 310
VFD1850CP43B-21 380 (3ph) 185 343
VFD2200CP43A-21 380 (3ph) 220 460
VFD2800CP43A-00 380 (3ph) 280 530
VFD2800CP43A-21 380 (3ph) 280 530
VFD3150CP43C-21 380 (3ph) 315 616
VFD3550CP43C-21 380 (3ph) 355 683
VFD4000CP43C-21 380 (3ph) 400 770

Delta Electronics Variable Drives REG2000 power series
3 phase 230 V, capacity from 7,5 to 37 kW
3 phase 460 V, capacity from 7,5 to 55 kW
Model V Kw A
REG075A23A-21 230 (3ph) 7,5 20
REG110A23A-21 230 (3ph) 11 32
REG150A23A-21 230 (3ph) 15 38
REG185A23A-21 230 (3ph) 18,5 49
REG220A23A-21 230 (3ph) 22 60
REG300A23A-21 230 (3ph) 30 80
REG370A23A-21 230 (3ph) 37 100
REG075A43A-21 460 (3ph) 7,5 10.5
REG110A43A-21 460 (3ph) 11 17
REG150A43A-21 460 (3ph) 15 20
REG185A43A-21 460 (3ph) 18,5 25
REG220A43A-21 460 (3ph) 22 32
REG300A43A-21 460 (3ph) 30 43
REG370A43A-21 460 (3ph) 37 49
REG450A43A-21 460 (3ph) 45 60
REG550A43A-21 460 (3ph) 55 75

Delta Electronics VFD Drives CFP2000 fan and pump series
3 phase 380 V, capacity from 0,75 to 90 kW
Model V Kw A
VFD007FP4EA 380-480 (3ph) 0.75 3
VFD015FP4EA 380-480 (3ph) 1.5 4.2
VFD022FP4EA 380-480 (3ph) 2.2 5.5
VFD037FP4EA 380-480 (3ph) 3.7 8.5
VFD040FP4EA 380-480 (3ph) 4 10.5
VFD055FP4EA 380-480 (3ph) 5.5 13
VFD075FP4EA 380-480 (3ph) 7.5 18
VFD110FP4EA 380-480 (3ph) 11 24
VFD150FP4EA 380-480 (3ph) 15 32
VFD185FP4EA 380-480 (3ph) 18,5 38
VFD220FP4EA 380-480 (3ph) 22 45
VFD300FP4EA 380-480 (3ph) 30 60
VFD370FP4EA 380-480 (3ph) 37 73
VFD450FP4EA 380-480 (3ph) 45 91
VFD550FP4EA 380-480 (3ph) 55 110
VFD750FP4EA 380-480 (3ph) 75 150
VFD900FP4EA 380-480 (3ph) 90 180

elta Electronics VFD Drives ME300 compact series
1 phase 115 V, capacity from 0.1 kW to 0.75 kW
1 phase 230 V, capacity from 0.1 kW to 2.2 kW
3 phase 230 V, capacity from 0.1 kW to 5.5 kW
3 phase 460 V, capacity from 0.4 kW to 7.5 kW
Model V Kw A
VFD0A8ME11ANSAA 115 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME11ANSAA 115 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A5ME11ANSAA 115 (1ph) 0.4 2.5
VFD4A8ME11ANSAA 115 (1ph) 0.75 4.8
VFD0A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME21AFSAA 230 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME21AFSAA 230 (1ph) 1.5 7.5
VFD11AME21AFSAA 230 (1ph) 2.2 11
VFD0A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME21ANSAA 230 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME21ANSAA 230 (1ph) 1.5 7.5
VFD11AME21ANSAA 230 (1ph) 2.2 11
VFD0A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME23ANSAA 230 (3ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME23ANSAA 230 (3ph) 1.5 7.5
VFD11AME23ANSAA 230 (3ph) 2.2 11
VFD17AME23ANSAA 230 (3ph) 3.7 17
VFD25AME23ANSAA 230 (3ph) 5.5 25
VFD1A5ME43AFSAA 460 (3ph) 0.4 1.5
VFD2A7ME43AFSAA 460 (3ph) 0.75 2.7
VFD4A2ME43AFSAA 460 (3ph) 1.5 4.2
VFD5A5ME43AFSAA 460 (3ph) 2.2 5.5
VFD7A3ME43AFSAA 460 (3ph) 3 7.3
VFD9A0ME43AFSAA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AME43AFSAA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AME43AFSAA 460 (3ph) 7.5 17
VFD1A5ME43ANSAA 460 (3ph) 0.4 1.5
VFD2A7ME43ANSAA 460 (3ph) 0.75 2.7
VFD4A2ME43ANSAA 460 (3ph) 1.5 4.2
VFD5A5ME43ANSAA 460 (3ph) 2.2 5.5
VFD7A3ME43ANSAA 460 (3ph) 3 7.3
VFD9A0ME43ANSAA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AME43ANSAA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AME43ANSAA 460 (3ph) 7.5 17

elta Electronics VFD Drives ME300 compact series
1 phase 115 V, capacity from 0.1 kW to 0.75 kW
1 phase 230 V, capacity from 0.1 kW to 2.2 kW
3 phase 230 V, capacity from 0.1 kW to 5.5 kW
3 phase 460 V, capacity from 0.4 kW to 7.5 kW
Model V Kw A
VFD0A8ME11ANSAA 115 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME11ANSAA 115 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A5ME11ANSAA 115 (1ph) 0.4 2.5
VFD4A8ME11ANSAA 115 (1ph) 0.75 4.8
VFD0A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME21AFSAA 230 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME21AFSAA 230 (1ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME21AFSAA 230 (1ph) 1.5 7.5
VFD11AME21AFSAA 230 (1ph) 2.2 11
VFD0A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME21ANSAA 230 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME21ANSAA 230 (1ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME21ANSAA 230 (1ph) 1.5 7.5
VFD11AME21ANSAA 230 (1ph) 2.2 11
VFD0A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.1 0.8
VFD1A6ME23ANSAA 230 (3ph) 0.2 1.6
VFD2A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.4 2.8
VFD4A8ME23ANSAA 230 (3ph) 0.75 4.8
VFD7A5ME23ANSAA 230 (3ph) 1.5 7.5
VFD11AME23ANSAA 230 (3ph) 2.2 11
VFD17AME23ANSAA 230 (3ph) 3.7 17
VFD25AME23ANSAA 230 (3ph) 5.5 25
VFD1A5ME43AFSAA 460 (3ph) 0.4 1.5
VFD2A7ME43AFSAA 460 (3ph) 0.75 2.7
VFD4A2ME43AFSAA 460 (3ph) 1.5 4.2
VFD5A5ME43AFSAA 460 (3ph) 2.2 5.5
VFD7A3ME43AFSAA 460 (3ph) 3 7.3
VFD9A0ME43AFSAA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AME43AFSAA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AME43AFSAA 460 (3ph) 7.5 17
VFD1A5ME43ANSAA 460 (3ph) 0.4 1.5
VFD2A7ME43ANSAA 460 (3ph) 0.75 2.7
VFD4A2ME43ANSAA 460 (3ph) 1.5 4.2
VFD5A5ME43ANSAA 460 (3ph) 2.2 5.5
VFD7A3ME43ANSAA 460 (3ph) 3 7.3
VFD9A0ME43ANSAA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AME43ANSAA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AME43ANSAA 460 (3ph) 7.5 17

Delta Electronics VFD Drives MH300-L elevator series
3 phase 230 V, capacity from 2.2 kW to 15 kW
3 phase 460 V, capacity from 3.7 kW to 15 kW
Model V Kw A
VFD11AMH23ANSLA 230 (3ph) 2.2 11
VFD17AMH23ANSLA 230 (3ph) 3.7 17
VFD25AMH23ANSLA 230 (3ph) 5.5 25
VFD33AMH23ANSLA 230 (3ph) 7.5 33
VFD49AMH23ANSLA 230 (3ph) 11 49
VFD65AMH23ANSLA 230 (3ph) 15 65
VFD9A0MH43ANSLA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AMH43ANSLA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AMH43ANSLA 460 (3ph) 7.5 17.5
VFD25AMH43ANSLA 460 (3ph) 11 25
VFD32AMH43ANSLA 460 (3ph) 15 32
VFD9A0MH43AFSLA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AMH43AFSLA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AMH43AFSLA 460 (3ph) 7.5 17.5
VFD25AMH43AFSLA 460 (3ph) 11 25
VFD32AMH43AFSLA 460 (3ph) 15 32

Delta Electronics VFD Drives MS300 compact series
1 phase 115 V, capacity from 0,2 to 0,75 kW
1 phase 230 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 230 V, capacity from 0,2 to 15 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,4 to 22 kW
Model V Kw A
VFD1A6MS21AFSAA 230 (1ph) 0.2 1.6
VFD2A8MS21AFSAA 230 (1ph) 0.4 2.8
VFD4A8MS21AFSAA 230 (1ph) 0.75 4.8
VFD7A5MS21AFSAA 230 (1ph) 1.5 7.5
VFD11AMS21AFSAA 230 (1ph) 2.2 11
VFD1A5MS43AFSAA 460 (3ph) 0.4 1.8
VFD2A7MS43AFSAA 460 (3ph) 0.75 2.7
VFD4A2MS43AFSAA 460 (3ph) 1.5 4.2
VFD5A5MS43AFSAA 460 (3ph) 2.2 5.5
VFD9A0MS43AFSAA 460 (3ph) 3.7 9
VFD13AMS43AFSAA 460 (3ph) 5.5 13
VFD17AMS43AFSAA 460 (3ph) 7.5 17
VFD25AMS43AFSAA 460 (3ph) 11 25
VFD32AMS43AFSAA 460 (3ph) 15 32
VFD38AMS43AFSAA 460 (3ph) 18.5 38
VFD45AMS43AFSAA 460 (3ph) 22 45

Delta Electronics VFD Drives VFD-ED elevator series
1 phase 230 V, capacity from 2.2 kW to 3.7 kW
3 phase 230 V, capacity from 4 kW to 37 kW
3 phase 460 V, capacity from 4 kW to 75 kW
Model V Kw A
VFD022ED21S 230 (1ph) 2.2 12
VFD037ED21S 230 (1ph) 3.7 17
VFD040ED23S 230 (3ph) 4 20
VFD055ED23S 230 (3ph) 5.5 24
VFD075ED23S 230 (3ph) 7.5 30
VFD110ED23S 230 (3ph) 11 45
VFD150ED23S 230 (3ph) 15 58
VFD185ED23S 230 (3ph) 18.5 77
VFD220ED23S 230 (3ph) 22 87
VFD300ED23S 230 (3ph) 30 132
VFD370ED23S 230 (3ph) 37 161
VFD040ED43S 460 (3ph) 4 11.5
VFD055ED43S 460 (3ph) 5.5 13
VFD075ED43S 460 (3ph) 7.5 17
VFD110ED43S 460 (3ph) 11 23
VFD150ED43S 460 (3ph) 15 30
VFD185ED43S 460 (3ph) 18.5 38
VFD220ED43S 460 (3ph) 22 45
VFD300ED43S 460 (3ph) 30 58
VFD370ED43S 460 (3ph) 37 80
VFD450ED43S 460 (3ph) 45 100
VFD550ED43S 460 (3ph) 55 128
VFD750ED43S 460 (3ph) 75 165

Delta Electronics VFD Drives VFD-VL elevator series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 220 V, capacity from 5,5 to 37 kW
3 phase 380 V, capacity from 5,5 to 75 kW
Model V Kw A
VFD055VL43A 380 (3ph) 5,5 12.3
VFD075VL43A 380 (3ph) 7,5 15.8
VFD110VL43A 380 (3ph) 11 21
VFD150VL43A 380 (3ph) 15 27
VFD185VL43A 380 (3ph) 18,5 34
VFD220VL43A 380 (3ph) 22 47
VFD300VL43A 380 (3ph) 30 60
VFD370VL43A 380 (3ph) 37 73
VFD450VL43A 380 (3ph) 45 91
VFD550VL43A 380 (3ph) 55 110
VFD750VL43A 380 (3ph) 75 150
VFD055VL43A 380 (3ph) 5,5 14
VFD075VL43A 380 (3ph) 7,5 18
VFD110VL43A 380 (3ph) 11 24
VFD150VL43A 380 (3ph) 15 31
VFD185VL43A 380 (3ph) 18,5 39
VFD220VL43A 380 (3ph) 22 41
VFD300VL43A 380 (3ph) 30 75
VFD370VL43A 380 (3ph) 37 91
VFD450VL43A 380 (3ph) 45 113
VFD550VL43A 380 (3ph) 55 138
VFD750VL43A 380 (3ph) 75 188

Delta Electronics Variable-Frequency Drives IED elevator series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 230 V, capacity from 2,2 to 37 kW
3 phase 460 V, capacity from 4 to 75 kW
Model V Kw A
IED022A21A (single-phase model) 230 (1ph) 2,2 12
IED040A23A 230 (3ph) 4 20
IED055A23A 230 (3ph) 5,5 24
IED075A23A 230 (3ph) 7,5 30
IED110A23A 230 (3ph) 11 45
IED150A23A 230 (3ph) 15 58
IED185A23A 230 (3ph) 18,5 77
IED220A23A 230 (3ph) 22 87
IED300A23A 230 (3ph) 30 132
IED370A23A 230 (3ph) 37 161
IED040A43A 460 (3ph) 4 11.5
IED055A43A 460 (3ph) 5,5 13
IED075A43A 460 (3ph) 7,5 17
IED110A43A 460 (3ph) 11 23
IED150A43A 460 (3ph) 15 30
IED185A43A 460 (3ph) 18,5 38
IED220A43A 460 (3ph) 22 45
IED300A43A 460 (3ph) 30 58
IED370A43A 460 (3ph) 37 80
IED450A43A 460 (3ph) 45 100
IED550A43A 460 (3ph) 55 121
IED750A43A 460 (3ph) 75 146

Delta Electronics VFD Drives VFD-S general purpose series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,2 kW to 2,2 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 kW to 2,2 kW
Model V Kw A
VFD002S21A 230 (1ph) 0,2 1.6
VFD004S21A 230 (1ph) 0,4 2.5
VFD007S21A 230 (1ph) 0,75 4.2
VFD015S21A 230 (1ph) 1,5 7.5
VFD022S21A 230 (1ph) 2,2 11
VFD004S43A 380 (3ph) 0,4 1.5
VFD007S43A 380 (3ph) 0,75 2.5
VFD015S43A 380 (3ph) 1,5 4.2
VFD022S43A 380 (3ph) 2,2 5.5

Delta Electronics VFD drives VFD-V general purpose series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 230 V, capacity from 0,75 to 55 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,75 to 75 kW
Model V Kw A
VFD007V23A 230 (3ph) 0,75 5
VFD015V23A 230 (3ph) 1,5 7.5
VFD022V23A 230 (3ph) 2,2 11
VFD037V23A 230 (3ph) 3,7 17
VFD055V23A 230 (3ph) 5,5 25
VFD075V23A 230 (3ph) 7,5 33
VFD110V23A 230 (3ph) 11 49
VFD150V23A 230 (3ph) 15 65
VFD185V23A 230 (3ph) 18,5 75
VFD220V23A 230 (3ph) 22 90
VFD300V23A 230 (3ph) 30 120
VFD370V23A 230 (3ph) 37 146
VFD007V43A 460 (3ph) 0,75 3
VFD015V43A 460 (3ph) 1,5 4.2
VFD022V43A 460 (3ph) 2,2 6
VFD037V43A 460 (3ph) 3,7 8.5
VFD055V43A 460 (3ph) 5,5 13
VFD075V43A 460 (3ph) 7,5 18
VFD110V43A 460 (3ph) 11 24
VFD150V43A 460 (3ph) 15 32
VFD185V43A 460 (3ph) 18,5 38
VFD220V43A 460 (3ph) 22 45
VFD300V43A 460 (3ph) 30 60
VFD370V43A 460 (3ph) 37 73
VFD450V43A 460 (3ph) 45 91
VFD550V43A 460 (3ph) 55 110
VFD750V43A 460 (3ph) 75 150

Delta Electronics VFD Drives VFD-A general purpose series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 230 V, capacity from 0,75 to 22 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,75 to 22 kW
Model V Kw A
VFD007A23A 230 (3ph) 0,75 5
VFD015A23A 230 (3ph) 1,5 6.5
VFD022A23A 230 (3ph) 2,2 11
VFD037A23A 230 (3ph) 3,7 17
VFD055A23A 230 (3ph) 5,5 25
VFD075A23A 230 (3ph) 7,5 33
VFD110A23A 230 (3ph) 11 46
VFD150A23A 230 (3ph) 15 60
VFD185A23A 230 (3ph) 18,5 75
VFD220A23A 230 (3ph) 22 87
VFD007A43A 460 (3ph) 0,75 3
VFD015A43B 460 (3ph) 1,5 4.2
VFD022A43A 460 (3ph) 2,2 5.5
VFD037A43A 460 (3ph) 3,7 8.2
VFD055A43B 460 (3ph) 5,5 13
VFD075A43B 460 (3ph) 7,5 18
VFD110A43A 460 (3ph) 11 24
VFD150A43A 460 (3ph) 15 32
VFD185A43A 460 (3ph) 18,5 38

Delta Electronics VFD Drives VFD-F fan and pump series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 230 V, capacity from 0,75 to 37 kW
3 phase 460 V, capacity from 0,75 to 220 kW
Model V Kw A
VFD007F23A 230 (3ph) 0,75 5
VFD015F23A 230 (3ph) 1,5 7
VFD022F23A 230 (3ph) 2,2 11
VFD037F23A 230 (3ph) 3,7 17
VFD055F23A 230 (3ph) 5,5 25
VFD075F23A 230 (3ph) 7,5 33
VFD110F23A 230 (3ph) 11 49
VFD150F23A 230 (3ph) 15 65
VFD185F23A 230 (3ph) 18,5 75
VFD220F23A 230 (3ph) 22 90
VFD300F23A 230 (3ph) 30 120
VFD370F23A 230 (3ph) 37 145
VFD007F43A 460 (3ph) 0,75 2.7
VFD015F43A 460 (3ph) 1,5 4.2
VFD022F43A 460 (3ph) 2,2 5.5
VFD037F43A 460 (3ph) 3,7 8.5
VFD055F43B 460 (3ph) 5,5 13
VFD075F43B 460 (3ph) 7,5 18
VFD110F43A 460 (3ph) 11 24
VFD150F43A 460 (3ph) 15 32
VFD185F43A 460 (3ph) 18,5 38
VFD220F43A 460 (3ph) 22 45
VFD300F43A 460 (3ph) 30 60
VFD370F43A 460 (3ph) 37 73
VFD450F43A 460 (3ph) 45 91
VFD550F43A 460 (3ph) 55 110
VFD750F43A 460 (3ph) 75 150
VFD900F43A 460 (3ph) 90 180
VFD1100F43A 460 (3ph) 110 220
VFD1320F43A 460 (3ph) 132 260
VFD1600F43A 460 (3ph) 160 310
VFD1850F43A 460 (3ph) 185 370
VFD2200F43A 460 (3ph) 220 460

Delta Electronics servo system series ASD-A2
Multi-functional, high-performance AC servo drive
Power from 0.1 to 7.5 Kw
Model V Kw A
IED С10401*S (ph) 0.1 0.9
IED С10602*S (ph) 0,2 1.55
IED С10604*S (ph) 0,4 2.6
IED С10804*S (ph) 0,4 2.6
IED С10807*S/X (ph) 0,75 5.1
IED С10907*S (ph) 0,75 3.66
IED С10910*S (ph) 1 4.25
IED С11010*S (ph) 1 7.3
IED E11305*S (ph) 0,5 2.9
IED E11310*S (ph) 1 5.6
IED E11315*S (ph) 1,5 8.3
IED G11303*S (ph) 0,3 2.5
IED G11306*S (ph) 0,6 4.8
IED G11309*S (ph) 0,9 7.5
IED J10807*S (ph) 0,75 3.07
IED K11310*S (ph) 1 3.52
IED K11315*S (ph) 1,5 7.16
IED K11320*S (ph) 2 6.66
IED L11830*S (ph) 3 11.9
IED L11845*S (ph) 4,5 20
IED L11855*S (ph) 5,5 22.37

Delta Electronics servo system series ASDA-A2R
Innovative linear drive system
Power from 0.05 to 3.5 kW
Model V Kw A
IED C1040F (ph) 0.05 0.69
IED Cx0401 (ph) 0.1 0.9
IED Cx0602 (ph) 0.2 1.55
IED Cx0604xS (ph) 0.4 2.6
IED Cx0804 (ph) 0.4 2.6
IED Cx0807 (ph) 0.75 5.1
IED Cx0907 (ph) 0.75 3.66
IED Cx0910 (ph) 1 4.25
IED Cx1010 (ph) 1 7.3
IED Cx1020 (ph) 2 12.05
IED Cx1330 (ph) 3 17.2
IED Ex1305 (ph) 0.5 2.9
IED Ex1310 (ph) 1 5.6
IED Ex1315 (ph) 1.5 8.3
IED Ex1320 (ph) 2 11.01
IED Ex1820 (ph) 2 11.22
IED Ex1830 (ph) 3 16.1
IED Ex1835 (ph) 3.5 19.2
IED Gx1303 (ph) 0.3 2.5
IED Gx1306 (ph) 0.6 4.8
IED Gx1309 (ph) 0.9 7.5
IED Fx1305 (ph) 0.5 3.9
IED Fx1308 (ph) 0.85 7.1
IED Fx1830 (ph) 3 19.4
IED F11313 (ph) 1.3 12.6
IED F11318 (ph) 1.8 13

Delta Electronics servo system series ASD-В2
Standard general purpose servo
Power from 0.1 to 3 kW
Model V Kw A
IED C20401*S (ph) 0,1 0.9
IED C20602*S (ph) 0,2 1.55
IED C20604*S (ph) 0,4 2.6
IED C20804*S (ph) 0,4 2.6
IED C20807*S (ph) 0,75 5.1
IED C20907*S (ph) 0,75 3.66
IED C20910*S (ph) 1 4.25
IED C21010*S (ph) 1 7.3
IED C21020*S (ph) 2 12.05
IED E21305*S (ph) 0,5 2.9
IED E21310*S (ph) 1 5.6
IED E21315*S (ph) 1,5 8.3
IED E21320*S (ph) 2 11.01
IED E21820*S (ph) 2 11.22
IED E21830*S (ph) 3 16.1
IED G21303*S (ph) 0,3 2.5
IED G21306*S (ph) 0,6 4.8
IED G21309*S (ph) 0,9 7.5
IED F21830*S (ph) 3 19.4

Delta Electronics servo system series ASD-AВ
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Multi-functional AC servo drive
Power from 0.1 to 2 kW
Model V Kw A
IED C30401*S (ph) 0,1 0.9
IED C30602*S (ph) 0,2 1.55
IED C30604*S (ph) 0,4 2.6
IED C30804*S (ph) 0,4 2.6
IED C30807*S (ph) 0,75 5.1
IED C31010*S (ph) 1 7.3
IED C31020*S (ph) 2 12.05
IED E31305*S (ph) 0,5 2.9
IED E31310*S (ph) 1 5.6
IED E31315*S (ph) 1,5 8.3
IED E31320*S (ph) 2 11.01
IED E31820*S (ph) 2 11.22
IED G31303*S (ph) 0,3 2.5
IED G31306*S (ph) 0,6 4.8
IED G31309*S (ph) 0,9 7.5