واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image LS

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند LS شامل :

تعمیر اینورترهای Ls سری : G100 , H100 , L100 , M100 , S100 , IP5A , IS7 , IV5 , IV5L , IC5 , IE5 , IG5A , IS5 ,
تعمیر پی ال سی Ls سری :, XBM , XMC , MASTER-K , GLOFA-GM , XBC , XEC XGB , XGT , XGK , XGI , XGR
تعمیر HMI LS سری : , XP10 , IXP , EXP , EXP2 , IXP2 , XP , XGT
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سرو موتورهای Ls
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها و کامپیوترهای صنعتی (IPC)
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


LS frequency inverter G100 general purpose series
3 phase 200-240 V, capacity from 0,4 kW to 7,5 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 kW to 7,5 kW
Model V Kw A
LSLV0004G100-2EONN 200-240 (3ph) 0.4 2.5
LSLV0008G100-2EONN 200-240 (3ph) 0.75 5
LSLV0015G100-2EONN 200-240 (3ph) 1.5 8
LSLV0022G100-2EONN 200-240 (3ph) 2.2 11
LSLV0040G100-2EONN 200-240 (3ph) 4 17
LSLV0055G100-2EONN 200-240 (3ph) 5.5 24
LSLV0075G100-2EONN 200-240 (3ph) 7.5 32
LSLV0004G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 0.4 1.3
LSLV0008G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 0.75 2.5
LSLV0015G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 1.5 4
LSLV0022G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 2.2 5.5
LSLV0040G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 4 9
LSLV0055G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 5.5 12
LSLV0075G100-4EO(F)N 380-480 (3ph) 7.5 16

LS frequency inverter H100 pump and fan series
3 phase 200-240 V, capacity from 0.75 kW to 18.5 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.75 kW to 90 kW
Model V Kw A
LSLV0008H100-2CONN 200 (3ph) 0.75 5
LSLV0015H100-2CONN 200 (3ph) 1.5 8
LSLV0022H100-2CONN 200 (3ph) 2.2 12
LSLV0037H100-2CONN 200 (3ph) 3.7 16
LSLV0055H100-2CONN 200 (3ph) 5.5 22
LSLV0075H100-2CONN 200 (3ph) 7.5 30
LSLV0110H100-2CONN 200 (3ph) 11 42
LSLV0150H100-2CONN 200 (3ph) 15 56
LSLV0185H100-2CONN 200 (3ph) 18.5 69
LSLV0008H100-4COFN 400 (3ph) 0.75 2.5
LSLV0015H100-4COFN 400 (3ph) 1.5 4
LSLV0022H100-4COFN 400 (3ph) 2.2 6
LSLV0037H100-4COFN 400 (3ph) 3.7 8
LSLV0055H100-4COFN 400 (3ph) 5.5 12
LSLV0075H100-4COFN 400 (3ph) 7.5 16
LSLV0110H100-4COFN 400 (3ph) 11 24
LSLV0150H100-4COFN 400 (3ph) 15 30
LSLV0185H100-4COFN 400 (3ph) 18.5 38
LSLV0220H100-4COFN 400 (3ph) 22 45
LSLV0300H100-4COFN 400 (3ph) 30 61
LSLV0370H100-4COFD 400 (3ph) 37 75
LSLV0450H100-4COFD 400 (3ph) 45 91
LSLV0550H100-4COFD 400 (3ph) 55 107
LSLV0750H100-4COND 400 (3ph) 75 142
LSLV0900H100-4COND 400 (3ph) 90 169

LS frequency inverter L100 lift series
3 phase 380-480 V, capacity from 5.5 kW to 22 kW
Model V Kw A
LSLV0055L100-4NNFN 380-480 (3ph) 5.5 12
LSLV0075L100-4NNFN 380-480 (3ph) 7.5 16
LSLV0110L100-4NNFN 380-480 (3ph) 11 24
LSLV0150L100-4NNFN 380-480 (3ph) 15 30
LSLV0185L100-4NNFN 380-480 (3ph) 18.5 39

LS frequency inverter M100 micro series
3 phase 200-240 V, capacity from 0,1 kW to 2,2 kW
Model V Kw A
LSLV0001M100-1EOFNA 200-240 (1ph) 0.1 0.8
LSLV0002M100-1EOFNA 200-240 (1ph) 0.2 1.4
LSLV0004M100-1EOFNA 200-240 (1ph) 0.4 2.4
LSLV0008M100-1EOFNA 200-240 (1ph) 0.75 4.2
LSLV0015M100-1EOFNA 200-240 (1ph) 1.5 7.5

LS frequency inverter S100 general industrial series
1 phase 200-240 V, capacity from 0.4 kW to 2.2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0.4 kW to 15 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.4 kW to 75 kW
Model V Kw A
LSLV0004S100-1 200-240 (1ph) 0.4 2.5
LSLV0008S100-1 200-240 (1ph) 0.75 5
LSLV0015S100-1 200-240 (1ph) 1.5 8
LSLV0022S100-1 200-240 (1ph) 2.2 11
LSLV0004S100-2 200-240 (3ph) 0.4 2.5
LSLV0008S100-2 200-240 (3ph) 0.75 5
LSLV0015S100-2 200-240 (3ph) 1.5 8
LSLV0022S100-2 200-240 (3ph) 2.2 11
LSLV0037S100-2 200-240 (3ph) 3.7 16
LSLV0040S100-2 200-240 (3ph) 4 17
LSLV0055S100-2 200-240 (3ph) 5.5 24
LSLV0075S100-2 200-240 (3ph) 7.5 32
LSLV0110S100-2 200-240 (3ph) 11 46
LSLV0150S100-2 200-240 (3ph) 15 60
LSLV0004S100-4 380-480 (3ph) 0.4 1.3
LSLV0008S100-4 380-480 (3ph) 0.75 2.5
LSLV0015S100-4 380-480 (3ph) 1.5 4
LSLV0022S100-4 380-480 (3ph) 2.2 5.5
LSLV0037S100-4 380-480 (3ph) 3.7 8
LSLV0040S100-4 380-480 (3ph) 4 9
LSLV0055S100-4 380-480 (3ph) 5.5 12
LSLV0075S100-4 380-480 (3ph) 7.5 16
LSLV0110S100-4 380-480 (3ph) 11 24
LSLV0150S100-4 380-480 (3ph) 15 30
LSLV0185S100-4 380-480 (3ph) 18.5 39
LSLV0220S100-4 380-480 (3ph) 22 45
LSLV0300S100-4 380-480 (3ph) 30 61
LSLV0370S100-4 380-480 (3ph) 37 75
LSLV0450S100-4 380-480 (3ph) 45 91
LSLV0550S100-4 380-480 (3ph) 55 110
LSLV0750S100-4 380-480 (3ph) 75 152

LS frequency inverter iP5A pump and fan series
3 phase 200-230 V, capacity from 5.5 kW to 30 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 5.5 kW to 400 kW
Model V Kw A
SV055iP5A-2NE 200-230 (3ph) 5.5 24
SV075iP5A-2NE 200-230 (3ph) 7.5 32
SV110iP5A-2NE 200-230 (3ph) 11 46
SV150iP5A-2NO 200-230 (3ph) 15 60
SV185iP5A-2NO 200-230 (3ph) 18.5 74
SV220iP5A-2NO 200-230 (3ph) 22 88
SV300iP5A-2NO 200-230 (3ph) 30 115
SV055iP5A-4NE 380-480 (3ph) 5.5 12
SV075iP5A-4NE 380-480 (3ph) 7.5 16
SV110iP5A-4NE 380-480 (3ph) 11 24
SV150iP5A-4NO 380-480 (3ph) 15 30
SV185iP5A-4NO 380-480 (3ph) 18.5 39
SV220iP5A-4NO 380-480 (3ph) 22 45
SV300iP5A-4NO 380-480 (3ph) 30 61
SV370iP5A-4NO 380-480 (3ph) 37 75
SV450iP5A-4O 380-480 (3ph) 45 91
SV550iP5A-4O 380-480 (3ph) 55 110
SV750iP5A-4O 380-480 (3ph) 75 152
SV900iP5A-4O 380-480 (3ph) 90 183
SV1100iP5A-4OL 380-480 (3ph) 110 223
SV1320iP5A-4OL 380-480 (3ph) 132 264
SV1600iP5A-4OL 380-480 (3ph) 160 325
SV2200iP5A-4OL 380-480 (3ph) 220 432
SV2800iP5A-4OL 380-480 (3ph) 280 547
SV3150iP5A-4OL 380-480 (3ph) 315 613
SV3750iP5A-4OL 380-480 (3ph) 375 731
SV4500iP5A-4OL 380-480 (3ph) 450 877

LS frequency inverter iS7 general industrial series
3 phase 200-230 V, capacity from 0.75 kW to 75 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.75 kW to 375 kW
Model V Kw A
SV0008IS7-2NOFD 200-230 (3ph) 0.75 5
SV0015IS7-2NOFD 200-230 (3ph) 1.5 8
SV0022IS7-2NOFD 200-230 (3ph) 2.2 12
SV0037IS7-2NOFD 200-230 (3ph) 3.7 16
SV0055iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 5.5 24
SV0075iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 7.5 32
SV0110iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 11 46
SV0150iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 15 60
SV0185iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 18.5 74
SV0220iS7-2NOFD 200-230 (3ph) 22 88
SV0300iS7-2SO 200-230 (3ph) 30 116
SV0370iS7-2SO 200-230 (3ph) 37 146
SV0450iS7-2SO 200-230 (3ph) 45 180
SV0550iS7-2SO 200-230 (3ph) 55 220
SV0750iS7-2SO 200-230 (3ph) 75 288
SV0008iS7-4NO 380-480 (3ph) 0.75 2.5
SV0015iS7-4NO 380-480 (3ph) 1.5 4
SV0022iS7-4NO 380-480 (3ph) 2.2 6
SV0037iS7-4NO 380-480 (3ph) 3.7 8
SV0055iS7-4NO 380-480 (3ph) 5.5 12
SV0075iS7-4NO 380-480 (3ph) 7.5 16
SV0110iS7-4NO 380-480 (3ph) 11 24
SV0150iS7-4NO 380-480 (3ph) 15 30
SV0185iS7-4NO 380-480 (3ph) 18.5 39
SV0220iS7-4NO 380-480 (3ph) 22 45
SV0300iS7-4NO 380-480 (3ph) 30 61
SV0370iS7-4NO 380-480 (3ph) 37 75
SV0450iS7-4NO 380-480 (3ph) 45 91
SV0550iS7-4NO 380-480 (3ph) 55 110
SV0750iS7-4NO 380-480 (3ph) 75 152
SV0900iS7-4SOD 380-480 (3ph) 90 183
SV1100iS7-4SOD 380-480 (3ph) 110 223
SV1320iS7-4SOD 380-480 (3ph) 132 264
SV1600iS7-4SOD 380-480 (3ph) 160 325
SV1850iS7-4SOD 380-480 (3ph) 185 370
SV2200iS7-4SOD 380-480 (3ph) 220 432
SV2800iS7-4SO 380-480 (3ph) 280 547
SV3150iS7-4SO 380-480 (3ph) 315 613
SV3750iS7-4SO 380-480 (3ph) 375 731

LS frequency inverter iV5 elevator series
3 phase 200-230 V, capacity from 2.2 kW to 37 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 2.2 kW to 800 kW
Model V Kw A
SV022iV5-2DB 200-230 (3ph) 2,2 12
SV037iV5-2DB 200-230 (3ph) 3,7 16
SV055iV5-2DB 200-230 (3ph) 5,5 24
SV075iV5-2DB 200-230 (3ph) 7,5 32
SV110iV5-2DB 200-230 (3ph) 11 46
SV150iV5-2DB 200-230 (3ph) 15 59
SV185iV5-2DB 200-230 (3ph) 18,5 74
SV220iV5-2DB 200-230 (3ph) 22 88
SV300iV5-2DB 200-230 (3ph) 30 122
SV370iV5-2DB 200-230 (3ph) 37 146
SV022iV5-4DB 380-480 (3ph) 2,2 6
SV037iV5-4DB 380-480 (3ph) 3,7 8
SV055iV5-4DB 380-480 (3ph) 5,5 12
SV075iV5-4DB 380-480 (3ph) 7,5 16
SV110iV5-4DB 380-480 (3ph) 11 24
SV150iV5-4DB 380-480 (3ph) 15 30
SV185iV5-4DB 380-480 (3ph) 18,5 39
SV220iV5-4DB 380-480 (3ph) 22 45
SV300iV5-4DB 380-480 (3ph) 30 61
SV370iV5-4DB 380-480 (3ph) 37 75
SV450iV5-4DB 380-480 (3ph) 45 91
SV550iV5-4DB 380-480 (3ph) 55 110
SV750iV5-4DB 380-480 (3ph) 75 152
SV900iV5-4DB 380-480 (3ph) 90 183
SV1100iV5-4DB 380-480 (3ph) 110 223
SV1320iV5-4DB 380-480 (3ph) 132 264
SV1600iV5-4DB 380-480 (3ph) 160 325
SV2200iV5-4DB 380-480 (3ph) 220 432
SV2800iV5-4DB 380-480 (3ph) 280 546
SV3150iV5-4DB 380-480 (3ph) 315 614
SV3750iV5-4DB 380-480 (3ph) 375 731
SV5000iV5-4DB 380-480 (3ph) 500 960

LS frequency inverter iV5L lift series
3 phase 380-480 V, capacity from 5.4 kW to 22 kW
Model V Kw A
LSLV0055iV5L-4CNNN 400 (3ph) 5.5 12
LSLV0075iV5L-4CNNN 400 (3ph) 7.5 16
LSLV0110iV5L-4CNNN 400 (3ph) 11 24
LSLV0150iV5L-4CNNN 400 (3ph) 15 30
LSLV0185iV5L-4CNNN 400 (3ph) 18.5 39LS frequency inverter iC5 compact series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-230 V, capacity from 0.4 kW to 2.2 kW
Model V Kw A
SV004iC5-1F 200-230 (1ph) 0.4 2.5
SV008iC5-1F 200-230 (1ph) 0.75 5
SV015iC5-1F 200-230 (1ph) 1.5 8
SV022iC5-1F 200-230 (1ph) 2.2 12

LS frequency inverter iE5 compact series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-230 V, capacity from 0.1 kW to 0.4 kW
3 phase 200-230 V, capacity from 0.1 kW to 0.4 kW
Model V Kw A
SV001iE5-1C 200-230 (1ph) 0.1 0.8
SV002iE5-1C 200-230 (1ph) 0.2 1.4
SV004iE5-1C 200-230 (1ph) 0.4 2.5
SV001iE5-2C 200-230 (3ph) 0.1 0.8
SV002iE5-2C 200-230 (3ph) 0.2 1.6

LS frequency inverter iG5A general industrial series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0.4 kW to 1.5 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0.4 kW to 22 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.4 kW to 22 kW
Model V Kw A
SV004iG5A-1 200-230 (1ph) 0.4 2.5
SV008iG5A-1 200-230 (1ph) 0.75 5
SV015iG5A-1 200-230 (1ph) 1.5 8
SV004iG5A-2 200-230 (3ph) 0.4 0.95
SV008iG5A-2 200-230 (3ph) 0.75 1.9
SV015iG5A-2 200-230 (3ph) 1.5 3
SV022iG5A-2 200-230 (3ph) 2.2 4.5
SV037iG5A-2 200-230 (3ph) 3.7 6.1
SV040iG5A-2 200-230 (3ph) 4 6.5
SV055iG5A-2 200-230 (3ph) 5.5 9.1
SV075iG5A-2 200-230 (3ph) 7.5 12.2
SV110iG5A-2 200-230 (3ph) 11 17.5
SV150iG5A-2 200-230 (3ph) 15 22.9
SV185iG5A-2 200-230 (3ph) 18.5 28.2
SV220iG5A-2 200-230 (3ph) 22 33.5
SV004iG5A-4 380-480 (3ph) 0.4 1.25
SV008iG5A-4 380-480 (3ph) 0.75 2.5
SV015iG5A-4 380-480 (3ph) 1.5 4
SV022iG5A-4 380-480 (3ph) 2.2 6
SV037iG5A-4 380-480 (3ph) 3.7 8
SV040iG5A-4 380-480 (3ph) 4 9
SV055iG5A-4 380-480 (3ph) 5.5 12
SV075iG5A-4 380-480 (3ph) 7.5 16
SV110iG5A-4 380-480 (3ph) 11 24
SV150iG5A-4 380-480 (3ph) 15 30
SV185iG5A-4 380-480 (3ph) 18.5 39
SV220iG5A-4 380-480 (3ph) 22 45

LS frequency inverter iS5 general purpose series
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 200-230 V, capacity from 0,75 kW to 55 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 75 kW
Model V Kw A
SV008iS5-2 200-230 (3ph) 0,75 1.9
SV015iS5-2 200-230 (3ph) 1,5 3
SV022iS5-2 200-230 (3ph) 2,2 4.5
SV037iS5-2 200-230 (3ph) 3,7 6.1
SV055iS5-2 200-230 (3ph) 5,5 9.1
SV075iS5-2 200-230 (3ph) 7,5 12.2
SV110iS5-2 200-230 (3ph) 11 17.5
SV150iS5-2 200-230 (3ph) 15 22.9
SV185iS5-2 200-230 (3ph) 18,5 28.2
SV220iS5-2 200-230 (3ph) 22 33.5
SV300iS5-2 200-230 (3ph) 30 46
SV370iS5-2 200-230 (3ph) 37 55
SV450iS5-2 200-230 (3ph) 45 68
SV550iS5-2 200-230 (3ph) 55 84
SV008iS5-4 380-480 (3ph) 0,75 1.9
SV015iS5-4 380-480 (3ph) 1,5 3
SV022iS5-4 380-480 (3ph) 2,2 4.5
SV037iS5-4 380-480 (3ph) 3,7 6.1
SV055iS5-4 380-480 (3ph) 5,5 9.1
SV075iS5-4 380-480 (3ph) 7,5 12.2
SV110iS5-4 380-480 (3ph) 11 18.3
SV150iS5-4 380-480 (3ph) 15 22.9
SV185iS5-4 380-480 (3ph) 18,5 29.7
SV220iS5-4 380-480 (3ph) 22 34.3
SV300iS5-4 380-480 (3ph) 30 45
SV370iS5-4 380-480 (3ph) 37 56
SV450iS5-4 380-480 (3ph) 45 68
SV550iS5-4 380-480 (3ph) 55 82
SV750iS5-4 380-480 (3ph) 75 100