واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Mitsubishi

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Mitsubishi شامل :

تعمیر اینورترهای Mitsubishi سری : A500 , A700 , D700 , E500 , E700
تعمیر سرو درایوهای Mitsubishi سری : MR-J2 , MR-J3 , MR-J4
تعمیر سرو موتورهای Mitsubishi
تعمیر پی ال سی Mitsubishi
تعمیر HMI میتسوبیشی
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سروو موتورها
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها و کامپیوترهای صنعتی (IPC)
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Mitsubishi FR-D700 compact series frequency inverters (VFD)
1 phase 200-240 V. capacity from 0.1 to 2.2 kW
3 phase 380-480 V. capacity from 0.4 to 7.5 kW
Model V Kw A
FR-D720S-008-EC 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FR-D720S-014-EC 200-240 (1ph) 0.2 1.4
FR-D720S-025-EC 200-240 (1ph) 0.4 2.5
FR-D720S-042-EC 200-240 (1ph) 0.75 4.2
FR-D720S-070-EC 200-240 (1ph) 1.5 7
FR-D720S-100-EC 200-240 (1ph) 2.2 10
FR-D740-012-EC 380-480 (3ph) 0.4 1.2
FR-D740-022-EC 380-480 (3ph) 0.75 2.2
FR-D740-036-EC 380-480 (3ph) 1.5 3.6
FR-D740-050-EC 380-480 (3ph) 2.2 5
FR-D740-080-EC 380-480 (3ph) 3.7 8
FR-D740-120-EC 380-480 (3ph) 5.5 12
FR-D740-160-EC 380-480 (3ph) 7.5 16

Mitsubishi FR-E700 compact series frequency inverters (VFD)
1 phase 200-240 V. capacity from 0.1 to 2.2 kW
3 phase 380-480 V. capacity from 0.4 to 15 kW
Model V Kw A
FR-E720S-008-EC 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FR-E720S-015-EC 200-240 (1ph) 0.2 1.5
FR-E720S-030-EC 200-240 (1ph) 0.4 3
FR-E720S-050-EC 200-240 (1ph) 0.75 5
FR-E720S-080-EC 200-240 (1ph) 1.5 8
FR-E720S-110-EC 200-240 (1ph) 2.2 11
FR-E740S-016-EC 380-480 (3ph) 0.4 1.6
FR-E740S-026-EC 380-480 (3ph) 0.75 2.6
FR-E740S-040-EC 380-480 (3ph) 1.5 4
FR-E740S-060-EC 380-480 (3ph) 2.2 6
FR-E740S-095-EC 380-480 (3ph) 3.7 9.5
FR-E740S-120-EC 380-480 (3ph) 5.5 12
FR-E740S-170-EC 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-E740S-230-EC 380-480 (3ph) 11 23
FR-E740S-300-EC 380-480 (3ph) 15 30

Mitsubishi FR-F800 versatile series frequency inverters (VFD)
FR-F800 versatile series (3 phase 200-240 V)
3 phase 200-240 V. capacity from 0.75 kW to 110kW
3 phase 380-500 V. capacity from 0.75 kW to 630kW
Model V Kw A
FR-F820-00046-1 200-240 (3ph) 0.75 4.6
FR-F820-00077-1 200-240 (3ph) 1.5 7.7
FR-F820-00105-1 200-240 (3ph) 2.2 10.5
FR-F820-00167-1 200-240 (3ph) 3.7 16.7
FR-F820-00250-1 200-240 (3ph) 5.5 25
FR-F820-00340-1 200-240 (3ph) 7.5 34
FR-F820-00490-1 200-240 (3ph) 11 49
FR-F820-00630-1 200-240 (3ph) 15 63
FR-F820-00770-1 200-240 (3ph) 18.5 77
FR-F820-00930-1 200-240 (3ph) 22 93
FR-F820-01250-1 200-240 (3ph) 30 125
FR-F820-01540-1 200-240 (3ph) 37 154
FR-F820-01870-1 200-240 (3ph) 45 187
FR-F820-02330-1 200-240 (3ph) 55 233
FR-F820-03160-1 200-240 (3ph) 75 316
FR-F820-03800-1 200-240 (3ph) 90 380
FR-F820-04750-1 200-240 (3ph) 132 475

FR-F800 versatile series (3 phase 380-480 V)
Model V Kw A
FR-F840-00023-1 380-480 (3ph) 0.75 2.3
FR-F840-00038-1 380-480 (3ph) 1.5 3.8
FR-F840-00052-1 380-480 (3ph) 2.2 5.2
FR-F840-00083-1 380-480 (3ph) 3.7 8.3
FR-F840-00126-1 380-480 (3ph) 5.5 12.6
FR-F840-00170-1 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-F840-00250-1 380-480 (3ph) 11 25
FR-F840-00310-1 380-480 (3ph) 15 31
FR-F840-00380-1 380-480 (3ph) 18.5 38
FR-F840-00470-1 380-480 (3ph) 22 47
FR-F840-00620-1 380-480 (3ph) 30 62
FR-F840-00770-1 380-480 (3ph) 37 77
FR-F840-00930-1 380-480 (3ph) 45 93
FR-F840-01160-1 380-480 (3ph) 55 116
FR-F840-01800-1 380-480 (3ph) 75 180
FR-F840-02160-1 380-480 (3ph) 110 216
FR-F840-02600-1 380-480 (3ph) 132 260
FR-F840-03250-1 380-480 (3ph) 160 325
FR-F840-03610-1 380-480 (3ph) 185 361
FR-F840-04320-1 380-480 (3ph) 220 432
FR-F840-04810-1 380-480 (3ph) 250 481
FR-F840-05470-1 380-480 (3ph) 280 547
FR-F840-06100-1 380-480 (3ph) 315 610
FR-F840-06830-1 380-480 (3ph) 355 683

Mitsubishi FR-A800 versatile series frequency inverters (VFD)
FR-A800 series. voltage 200-240 V (3 phase)
Model V Kw A
FR-A820-00046 200-240 (3ph) 0.75 4.6
FR-A820-00077 200-240 (3ph) 1.5 7.7
FR-A820-00105 200-240 (3ph) 2.2 10.5
FR-A820-00167 200-240 (3ph) 3.7 16.7
FR-A820-00250 200-240 (3ph) 5.5 25
FR-A820-00340 200-240 (3ph) 7.5 34
FR-A820-00490 200-240 (3ph) 11 49
FR-A820-00630 200-240 (3ph) 15 63
FR-A820-00770 200-240 (3ph) 18.5 77
FR-A820-00930 200-240 (3ph) 22 93
FR-A820-01250 200-240 (3ph) 30 125
FR-A820-01540 200-240 (3ph) 37 154
FR-A820-01870 200-240 (3ph) 45 187
FR-A820-02330 200-240 (3ph) 55 233
FR-A820-03160 200-240 (3ph) 75 316
FR-A820-03800 200-240 (3ph) 110 380
FR-A820-04750 200-240 (3ph) 132 475

FR-A800 series. voltage 380-500 V (3 phase)
Model V Kw A
FR-A840-00023 380-500 (3ph) 0.75 2.3
FR-A840-00038 380-500 (3ph) 1.5 3.8
FR-A840-00052 380-500 (3ph) 2.2 5.2
FR-A840-00083 380-500 (3ph) 3.7 8.3
FR-A840-00126 380-500 (3ph) 5.5 12.6
FR-A840-00170 380-500 (3ph) 7.5 17
FR-A840-00250 380-500 (3ph) 11 25
FR-A840-00310 380-500 (3ph) 15 31
FR-A840-00380 380-500 (3ph) 18.5 38
FR-A840-00470 380-500 (3ph) 22 47
FR-A840-00620 380-500 (3ph) 30 62
FR-A840-00770 380-500 (3ph) 37 77
FR-A840-00930 380-500 (3ph) 45 93
FR-A840-01160 380-500 (3ph) 55 116
FR-A840-01800 380-500 (3ph) 75 180
FR-A840-02160 380-500 (3ph) 110 216
FR-A840-02600 380-500 (3ph) 132 260
FR-A840-03250 380-500 (3ph) 160 325
FR-A840-03610 380-500 (3ph) 185 361
FR-A840-04320 380-500 (3ph) 220 432
FR-A840-04810 380-500 (3ph) 250 481
FR-A840-05470 380-500 (3ph) 280 547
FR-A840-06100 380-500 (3ph) 315 610
FR-A840-06830 380-500 (3ph) 355 683
FR-A840-07700 380-500 (3ph) 400 770
FR-A840-08660 380-500 (3ph) 450 866
FR-A840-09620 380-500 (3ph) 500 962
FR-A840-10940 380-500 (3ph) 560 1094
FR-A840-12120 380-500 (3ph) 630 1212

Mitsubishi Electric frequency inverters (VFD) FR-CS80 compact series
FR-CS80 compact series (1 phase 200 V)
Model V Kw A
FR-CS82S-025 200 (1ph) 0.4 2.5
FR-CS82S-042 200 (1ph) 0.75 4.2
FR-CS82S-070 200 (1ph) 1.5 7
FR-CS82S-100 200 (1ph) 2.2 10

FR-CS80 compact series (3 phase 400 V)
Model V Kw A
FR-CS84-012 380-500 (3ph) 0.4 1.2
FR-CS84-022 380-500 (3ph) 0.75 2.2
FR-CS84-036 380-500 (3ph) 1.5 3.6
FR-CS84-050 380-500 (3ph) 2.2 5
FR-CS84-080 380-500 (3ph) 3.7 8
FR-CS84-120 380-500 (3ph) 5.5 12
FR-CS84-160 380-500 (3ph) 7.5 16
FR-CS84-230 380-500 (3ph) 11 23
FR-CS84-295 380-500 (3ph) 15 29.5

Mitsubishi Electric frequency inverters (VFD) FR-A800 Plus for cranes FR-A800 Plus for cranes (3 phase 200-240 V)
3 phase 200-240 V. capacity from 0.4 kW to 90 kW
3 phase 380-480 V. capacity from 0.4 kW to 280 kW
Model V Kw A
FR-A820-0.4K-1-60CRN 200-240 (3ph) 0.4 3
FR-A820-0.75K-1-60CRN 200-240 (3ph) 0.75 5
FR-A820-1.5K-1-60CRN 200-240 (3ph) 1.5 8
FR-A820-2.2K-1-60CRN 200-240 (3ph) 2.2 11
FR-A820-3.7K-1-60CRN 200-240 (3ph) 3.7 17.5
FR-A820-5.5K-1-60CRN 200-240 (3ph) 5.5 24
FR-A820-7.5K-1-60CRN 200-240 (3ph) 7.5 33
FR-A820-11K-1-60CRN 200-240 (3ph) 11 46
FR-A820-15K-1-60CRN 200-240 (3ph) 15 61
FR-A820-18.5K-1-60CRN 200-240 (3ph) 18.5 76
FR-A820-22K-1-60CRN 200-240 (3ph) 22 90
FR-A820-30K-1-60CRN 200-240 (3ph) 30 115
FR-A820-37K-1-60CRN 200-240 (3ph) 37 115
FR-A820-45K-1-60CRN 200-240 (3ph) 45 175
FR-A820-55K-1-60CRN 200-240 (3ph) 55 215
FR-A820-75K-1-60CRN 200-240 (3ph) 75 288
FR-A820-90K-1-60CRN 200-240 (3ph) 90 346

FR-A800 Plus for cranes (3 phase 380-480 V)
Model V Kw A
FR-A840-0.4K-1-60CRN 380-480 (3ph) 0.4 1.5
FR-A840-0.75K-1-60CRN 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FR-A840-1.5K-1-60CRN 380-480 (3ph) 1.5 4
FR-A840-2.2K-1-60CRN 380-480 (3ph) 2.2 6
FR-A840-3.7K-1-60CRN 380-480 (3ph) 3.7 9
FR-A840-5.5K-1-60CRN 380-480 (3ph) 5.5 12
FR-A840-7.5K-1-60CRN 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-A840-11K-1-60CRN 380-480 (3ph) 11 23
FR-A840-15K-1-60CRN 380-480 (3ph) 15 31
FR-A840-18.5K-1-60CRN 380-480 (3ph) 18.5 38
FR-A840-22K-1-60CRN 380-480 (3ph) 22 44
FR-A840-30K-1-60CRN 380-480 (3ph) 30 57
FR-A840-37K-1-60CRN 380-480 (3ph) 37 71
FR-A840-45K-1-60CRN 380-480 (3ph) 45 86
FR-A840-55K-1-60CRN 380-480 (3ph) 55 110
FR-A840-75K-1-60CRN 380-480 (3ph) 75 144
FR-A840-90K-1-60CRN 380-480 (3ph) 90 180
FR-A840-110K-1-60CRN 380-480 (3ph) 110 216
FR-A840-132K-1-60CRN 380-480 (3ph) 132 260
FR-A840-160K-1-60CRN 380-480 (3ph) 160 260
FR-A840-185K-1-60CRN 380-480 (3ph) 185 361
FR-A840-220K-1-60CRN 380-480 (3ph) 220 432
FR-A840-250K-1-60CRN 380-480 (3ph) 250 481
FR-A840-280K-1-60CRN 380-480 (3ph) 280 547

Mitsubishi Electric frequnecy inverters (VFD) FR-F700PJ fan and pump series FR-F700PJ fan and pump series (3 phase 200-240 V)
3 phase 200-240 V. capacity from 0.4 kW to 15 kW
3 phase 380-480 V. capacity from 0.4 kW to 15 kW
Model V Kw A
FR-F720PJ-0.4K 200-240 (3ph) 0.4 2.5
FR-F720PJ-0.75K 200-240 (3ph) 0.75 4.2
FR-F720PJ-1.5K 200-240 (3ph) 1.5 7
FR-F720PJ-2.2K 200-240 (3ph) 2.2 10
FR-F720PJ-3.7K 200-240 (3ph) 3.7 16.5
FR-F720PJ-5.5K 200-240 (3ph) 5.5 23.8
FR-F720PJ-7.5K 200-240 (3ph) 7.5 31.8
FR-F720PJ-11K 200-240 (3ph) 11 45
FR-F720PJ-15K 200-240 (3ph) 15 58

FR-F700PJ fan and pump series (3 phase 380-480 V)
Model V Kw A
FR-F740PJ-0.4K 380-480 (3ph) 0.4 1.2
FR-F740PJ-0.75K 380-480 (3ph) 0.75 2.2
FR-F740PJ-1.5K 380-480 (3ph) 1.5 3.7
FR-F740PJ-2.2K 380-480 (3ph) 2.2 5
FR-F740PJ-3.7K 380-480 (3ph) 3.7 8.1
FR-F740PJ-5.5K 380-480 (3ph) 5.5 12
FR-F740PJ-7.5K 380-480 (3ph) 7.5 16.3
FR-F740PJ-11K 380-480 (3ph) 11 23
FR-F740PJ-15K 380-480 (3ph) 15 29.5

Mitsubishi FR-F700 pump series frequency inverters (VFD)
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model V Kw A
FR-F740-00023-EC 380-480 (3ph) 0.75 2.3
FR-F740-00038-EC 380-480 (3ph) 1.5 3.8
FR-F740-00052-EC 380-480 (3ph) 2.2 5.2
FR-F740-00083-EC 380-480 (3ph) 3.7 8.3
FR-F740-00126-EC 380-480 (3ph) 5.5 12.6
FR-F740-00170-EC 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-F740-00250-EC 380-480 (3ph) 11 25
FR-F740-00310-EC 380-480 (3ph) 15 31
FR-F740-00380-EC 380-480 (3ph) 18.5 38
FR-F740-00470-EC 380-480 (3ph) 22 47
FR-F740-00620-EC 380-480 (3ph) 30 62
FR-F740-00770-EC 380-480 (3ph) 37 77
FR-F740-00930-EC 380-480 (3ph) 45 93
FR-F740-01160-EC 380-480 (3ph) 55 116
FR-F740-01800-EC 380-480 (3ph) 90 180
FR-F740-02160-EC 380-480 (3ph) 110 216
FR-F740-02600-EC 380-480 (3ph) 132 260
FR-F740-03250-EC 380-480 (3ph) 160 325
FR-F740-03610-EC 380-480 (3ph) 185 361
FR-F740-04320-EC 380-480 (3ph) 220 432
FR-F740-04810-EC 380-480 (3ph) 250 481
FR-F740-05470-EC 380-480 (3ph) 280 547
FR-F740-06100-EC 380-480 (3ph) 315 610
FR-F740-06830-EC 380-480 (3ph) 355 683
FR-F740-07700-EC 380-480 (3ph) 400 770
FR-F740-08660-EC 380-480 (3ph) 450 866
FR-F740-09620-EC 380-480 (3ph) 500 962
FR-F740-10940-EC 380-480 (3ph) 560 1094
FR-F740-12120-EC 380-480 (3ph) 630 1212
FR-F746-00023-EC 380-480 (3ph) 0.75 2.3
FR-F746-00038-EC 380-480 (3ph) 1.5 2.3
FR-F746-00052-EC 380-480 (3ph) 2.2 5.2
FR-F746-00083-EC 380-480 (3ph) 3.7 8.3
FR-F746-00126-EC 380-480 (3ph) 5.5 12.6
FR-F746-00170-EC 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-F746-00250-EC 380-480 (3ph) 11 25
FR-F746-00310-EC 380-480 (3ph) 15 31
FR-F746-00380-EC 380-480 (3ph) 18.5 38
FR-F746-00470-EC 380-480 (3ph) 22 47
FR-F746-00620-EC 380-480 (3ph) 30 62
FR-F746-00770-EC 380-480 (3ph) 37 77
FR-F746-00930-EC 380-480 (3ph) 45 93
FR-F746-01160-EC 380-480 (3ph) 55 116

Mitsubishi FR-А701 energy recovery series frequency inverters (VFD)
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model V Kw A
FR-A741-5.5K 380-480 (3ph) 5.5 12
FR-A741-7.5K 380-480 (3ph) 7.5 17
FR-A741-11K 380-480 (3ph) 11 23
FR-A741-15K 380-480 (3ph) 15 31
FR-A741-18.5K 380-480 (3ph) 18.5 38
FR-A741-22K 380-480 (3ph) 22 44
FR-A741-30K 380-480 (3ph) 30 57
FR-A741-37K 380-480 (3ph) 37 71
FR-A741-45K 380-480 (3ph) 45 86
FR-A741-55K 380-480 (3ph) 55 110
FR-A721-5.5K 200-240 (3ph) 5.5 24
FR-A721-7.5K 200-240 (3ph) 7.5 33
FR-A721-11K 200-240 (3ph) 11 46
FR-A721-15K 200-240 (3ph) 15 61
FR-A721-18.5K 200-240 (3ph) 18.5 76
FR-A721-22K 200-240 (3ph) 22 90
FR-A721-30K 200-240 (3ph) 30 115
FR-A721-37K 200-240 (3ph) 37 145
FR-A721-45K 200-240 (3ph) 45 175
FR-A721-55K 200-240 (3ph) 55 215

Mitsubishi Electric servo system series MELSERVO-J5
Optimal general purpose servo
Power from 0.05 kw to 3.5 kW
Model V Kw A
HK-KT053W (ph) 0.05
HK-KT13W (ph) 0.1
HK-KT1M3W (ph) 0.15
HK-KT13UW (ph) 0.1
HK-KT23W (ph) 0.2
HK-KT43W (ph) 0.4
HK-KT63W (ph) 0.6
HK-KT23UW (ph) 0.2
HK-KT43UW (ph) 0.4
HK-KT7M3W (ph) 0.75
HK-KT103W (ph) 1
HK-KT7M3UW (ph) 0.75
HK-KT103UW (ph) 1
HK-KT153W (ph) 1.5
HK-KT203W (ph) 2
HK-KT202W (ph) 2
HK-KT434W (ph) 0.2
HK-KT634W (ph) 0.3
HK-KT7M34W (ph) 0.375
HK-KT1034W (ph) 0.5
HK-KT1534W (ph) 0.75
HK-KT2034W (ph) 1
HK-KT2024W (ph) 1
HK-ST52W (ph) 0.5
HK-ST102W (ph) 1
HK-ST172W (ph) 1.75
HK-ST202AW (ph) 2
HK-ST302W (ph) 3
HK-ST202W (ph) 2
HK-ST352W (ph) 3.5
HK-ST524W (ph) 0.3
HK-ST1724W (ph) 0.85
HK-ST2024AW (ph) 1
HK-ST3024W (ph) 1.5
HK-ST2024W (ph) 1.2
HK-ST3524W (ph) 2
HK-ST5024W (ph) 3

Mitsubishi Electric servo system series MELSERVO-J4
General purpose servo
Power from 0.05 kw to 22 kW
Model V Kw A
HF-KN13(B) 200 (ph) 0.1 0.8
HF-KN23(B)K 200 (ph) 0.2 1.3
HF-KN43(B)K 200 (ph) 0.4 2.7
HF-KN73(B)JK 200 (ph) 1.3 4.8
HF-SN52(BJK 200 (ph) 0.5 2.9
HF-SN52(B)JK 200 (ph) 1 6
HF-SN152(B)JK 200 (ph) 1.5 8.6
HF-SN202(B)JK 200 (ph) 2 9
HF-SN302(B)JK 200 (ph) 3 11
HG-KR053(B) 200 (ph) 0.05 0.9
HG-KR13(B) 200 (ph) 0.1 0.8
HG-KR23(B) 200 (ph) 0.2 1.3
HG-KR43(B) 200 (ph) 0.4 2.6
HG-KR73(B) 200 (ph) 0.75 4.8
HG-MR053(B) 200 (ph) 0.05 1
HG-MR13(B) 200 (ph) 0.1 0.9
HG-MR23(B) 200 (ph) 0.2 1.5
HG-MR43(B) 200 (ph) 0.4 2.6
HG-MR73(B) 200 (ph) 0.75 5.8
HG-RR103(B) 200 (ph) 1 6 .1
HG-RR153(B) 200 (ph) 1.5 8.8
HG-RR203(B) 200 (ph) 2 14
HG-RR353(B) 200 (ph) 3.5 23
HG-RR503(B) 200 (ph) 5 28
HG-SR52(B) 200 (ph) 0.5 2.9
HG-SR102(B) 200 (ph) 1 5.6
HG-SR152(B) 200 (ph) 1.5 9.4
HG-SR202(B) 200 (ph) 2 9.6
HG-SR352(B) 200 (ph) 3.5 14
HG-SR502(B) 200 (ph) 5 22
HG-SR524(B) 400 (ph) 0.5 1.5
HG-SR1024(B) 400 (ph) 1 2.8
HG-SR1524(B) 400 (ph) 1.5 4.7
HG-SR2024(B) 400 (ph) 2 4.9
HG-SR2024(B) 400 (ph) 3.5 7
HG-SR5024(B) 400 (ph) 5 11
HG-JR53(B) 200 (ph) 0.5 3
HG-JR73(B) 200 (ph) 0.75 5.6
HG-JR103(B) 200 (ph) 1 5.6
HG-JR153(B) 200 (ph) 1.5 11
HG-JR203(B) 200 (ph) 2 11
HG-JR353(B) 200 (ph) 3.3 17
HG-JR503(B) 200 (ph) 5 27
HG-JR703(B) 200 (ph) 7 34
HG-JR903(B) 200 (ph) 9 41
HG-JR11K1M(B) 200 (ph) 11 61
HG-JR15K1M(B) 200 (ph) 15 76
HG-JR22K1M 200 (ph) 22 99
HG-JR534(B) 400 (ph) 0.5 1.5
HG-JR734(B) 400 (ph) 0.75 2.8
HG-JR1034(B) 400 (ph) 1 2.8
HG-JR1534(B) 400 (ph) 1.5 5.4
HG-JR2034(B) 400 (ph) 2 5.4
HG-JR3534(B) 400 (ph) 3.3 8.3
HG-JR5034(B) 400 (ph) 5 14
HG-JR7034(B) 400 (ph) 7 17
HG-JR9034(B) 400 (ph) 9 21
HG-JR11K1M4(B) 400 (ph) 11 31
HG-JR15K1M4(B) 400 (ph) 15 38
HG-JR22K1M4 400 (ph) 22 50