واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Omron شامل :

تعمیر اینورترهای OMRON سری : MX2(3G3MX2) , RX (3G3RX) , Q2A , Q2v , SX , LX , JX ,
تعمیر سرو درایوهای OMRON سری : R88M , R88D , G5
تعمیر سرو موتورهای OMRON
تعمیر پی ال سی OMRON
تعمیر اچ ام آی OMRON
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سروو موتورها
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها و کامپیوترهای صنعتی (IPC)
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Omron frequency inverters MX2 compact series
1 phase 200-240 V, capacity from 0,1(CT)/0,2(VT) to 2,2(CT)/3(VT) kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,1(CT)/0,2(VT) to 15(CT)/18,5(VT) kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4(CT)/0,75(VT) to 15(CT)/18,5(VT) kW
Model V Kw A
3G3MX2-AB001-E 200-240 (1ph) 0,1 1
3G3MX2-AB002-E 200-240 (1ph) 0.2 1.6
3G3MX2-AB004-E 200-240 (1ph) 0.4 3
3G3MX2-AB007-E 200-240 (1ph) 0.75 6
3G3MX2-AB015-E 200-240 (1ph) 1.5 8
3G3MX2-AB022-E 200-240 (1ph) 2.2 11
3G3MX2-A2001-E 200-240 (3ph) 0,1 1
3G3MX2-A2002-E 200-240 (3ph) 0,2 1.6
3G3MX2-A2004-E 200-240 (3ph) 0,4 3
3G3MX2-A2007-E 200-240 (3ph) 0,75 5
3G3MX2-A2015-E 200-240 (3ph) 1,5 8
3G3MX2-A2022-E 200-240 (3ph) 2,2 11
3G3MX2-A2037-E 200-240 (3ph) 3,7 17.5
3G3MX2-A2055-E 200-240 (3ph) 5,5 25
3G3MX2-A2075-E 200-240 (3ph) 7,5 33
3G3MX2-A2110-E 200-240 (3ph) 11 47
3G3MX2-A2150-E 200-240 (3ph) 15 60
3G3MX2-A4004-E 380-480 (3ph) 0.4 1.8
3G3MX2-A4007-E 380-480 (3ph) 0.75 3.4
3G3MX2-A4015-E 380-480 (3ph) 1.5 4.8
3G3MX2-A4022-E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
3G3MX2-A4030-E 380-480 (3ph) 3 7.2
3G3MX2-A4040-E 380-480 (3ph) 4 9.2
3G3MX2-A4055-E 380-480 (3ph) 5.5 14.8
3G3MX2-A4075-E 380-480 (3ph) 7.5 18
3G3MX2-A4110-E 380-480 (3ph) 11 24
3G3MX2-A4150-E 380-480 (3ph) 15 31
3G3MX2-DB001-EC 200-240 (1ph) 0,1 1
3G3MX2-DB002-EC 200-240 (1ph) 0,2 1.6
3G3MX2-DB004-EC 200-240 (1ph) 0,4 3
3G3MX2-DB007-EC 200-240 (1ph) 0,75 6
3G3MX2-DB015-EC 200-240 (1ph) 1,5 8
3G3MX2-DB022-EC 200-240 (1ph) 2,2 11
3G3MX2-D2001-EC 200-240 (3ph) 0,1 1
3G3MX2-D2002-EC 200-240 (3ph) 0,2 1.6
3G3MX2-D2004-EC 200-240 (3ph) 0,4 3
3G3MX2-D2007-EC 200-240 (3ph) 0,75 5
3G3MX2-D2015-EC 200-240 (3ph) 1,5 8
3G3MX2-D2022-EC 200-240 (3ph) 2,2 11
3G3MX2-D2037-EC 200-240 (3ph) 3,7 17.5
3G3MX2-D2055-EC 200-240 (3ph) 5,5 25
3G3MX2-D2075-EC 200-240 (3ph) 7,5 33
3G3MX2-D2110-EC 200-240 (3ph) 11 47
3G3MX2-D2150-EC 200-240 (3ph) 15 60
3G3MX2-D4004-EC 380-480 (3ph) 0,4 1.8
3G3MX2-D4007-EC 380-480 (3ph) 0,75 3.4
3G3MX2-D4015-EC 380-480 (3ph) 1,5 4.8
3G3MX2-D4022-EC 380-480 (3ph) 2,2 5.5
3G3MX2-D4030-EC 380-480 (3ph) 3 7.2
3G3MX2-D4040-EC 380-480 (3ph) 4 9.2
3G3MX2-D4055-EC 380-480 (3ph) 5,5 14.8
3G3MX2-D4075-EC 380-480 (3ph) 7,5 18
3G3MX2-D4110-EC 380-480 (3ph) 11 24
3G3MX2-D4150-EC 380-480 (3ph) 15 31

Omron frequency inverters V1000 compact series
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18(ND)/0,12(HD) to 5,5(ND)/4(HD) kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,18(ND)/0,12(HD) to 18,5(ND)/15(HD) kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,37(ND)/0,2(HD) to 18,5(ND)/15(HD) kW
Model V Kw A
VZAB0P1BAA 200-240 (1ph) 0.12 0.8
VZAB0P2BAA 200-240 (1ph) 0.25 1.6
VZAB0P4BAA 200-240 (1ph) 0.4 3
VZAB0P7BAA 200-240 (1ph) 0,75 5
VZAB1P5BAA 200-240 (1ph) 1.5 8
VZAB2P2BAA 200-240 (1ph) 2,2 11
VZAB4P0BAA 200-240 (1ph) 4 17.5
VZA20P1BAA 200-240 (3ph) 0,12 0.8
VZA20P2BAA 200-240 (3ph) 0,25 1.6
VZA20P4BAA 200-240 (3ph) 0,4 3
VZA20P7BAA 200-240 (3ph) 0,75 5
VZA21P5BAA 200-240 (3ph) 1,5 8
VZA22P2BAA 200-240 (3ph) 2,2 11
VZA24P0BAA 200-240 (3ph) 4 17.5
VZA25P5BAA 200-240 (3ph) 5,5 25
VZA27P5BAA 200-240 (3ph) 7,5 33
VZA2011BAA 200-240 (3ph) 11 47
VZA2015BAA 200-240 (3ph) 15 60
VZA40P2BAA 380-480 (3ph) 0,2 1.2
VZA40P4BAA 380-480 (3ph) 0.4 1.8
VZA40P7BAA 380-480 (3ph) 0,75 3.4
VZA41P5BAA 380-480 (3ph) 1,5 4.8
VZA42P2BAA 380-480 (3ph) 2.2 5.5
VZA43P0BAA 380-480 (3ph) 3 7.2
VZA44P0BAA 380-480 (3ph) 4 9.2
VZA45P5BAA 380-480 (3ph) 5,5 14.8
VZA47P5BAA 380-480 (3ph) 7,5 18
VZA4011BAA 380-480 (3ph) 11 24
VZA4015BAA 80-460 (3ph) 15 31

Omron frequency inverters L1000A lift series
3 phase 200-240 V, capacity from 4,0 kW to 110 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 4,0 kW to 110 kW
Model V Kw A
CIMR-LC2A0018 200-240 (3ph) 4 17.5
CIMR-LC2A0025 200-240 (3ph) 5,5 25
CIMR-LC2A0033 200-240 (3ph) 7,5 33
CIMR-LC2A0047 200-240 (3ph) 11 47
CIMR-LC2A0060 200-240 (3ph) 15 60
CIMR-LC2A0075 200-240 (3ph) 18,5 75
CIMR-LC2A0085 200-240 (3ph) 22 85
CIMR-LC2A0115 200-240 (3ph) 30 115
CIMR-LC2A0145 200-240 (3ph) 37 145
CIMR-LC2A0180 200-240 (3ph) 45 180
CIMR-LC2A0215 200-240 (3ph) 55 215
CIMR-LC2A0283 200-240 (3ph) 75 283
CIMR-LC2A0346 200-240 (3ph) 90 346
CIMR-LC2A0415 200-240 (3ph) 110 415
CIMR-LC4A0009 380-480 (3ph) 4 9.2
CIMR-LC4A0015 380-480 (3ph) 5,5 14.8
CIMR-LC4A0018 380-480 (3ph) 7,5 18
CIMR-LC4A0024 380-480 (3ph) 11 24
CIMR-LC4A0031 380-480 (3ph) 15 31
CIMR-LC4A0039 380-480 (3ph) 18,5 39
CIMR-LC4A0045 380-480 (3ph) 22 45
CIMR-LC4A0060 380-480 (3ph) 30 60
CIMR-LC4A0075 380-480 (3ph) 37 75
CIMR-LC4A0091 380-480 (3ph) 45 91
CIMR-LC4A0112 380-480 (3ph) 55 112
CIMR-LC4A0150 380-480 (3ph) 75 150
CIMR-LC4A0180 380-480 (3ph) 90 180
CIMR-LC4A0216 380-480 (3ph) 110 216

Omron frequency inverters Q2A general purpose series
3 phase 200-240 V, capacity from 0.55 kW to 110 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0.55 kW to 315 kW
Model V Kw A
Q2A-A2004-AAA 200-240 (3ph) 0.55 3.2
Q2A-A2006-AAA 200-240 (3ph) 0.75 5
Q2A-A2010-AAA 200-240 (3ph) 1.5 8
Q2A-A2012-AAA 200-240 (3ph) 2.2 11
Q2A-A2021-AAA 200-240 (3ph) 4 17.5
Q2A-A2030-AAA 200-240 (3ph) 5.5 25
Q2A-A2042-AAA 200-240 (3ph) 7.5 33
Q2A-A2056-AAA 200-240 (3ph) 11 47
Q2A-A2070-AAA 200-240 (3ph) 15 60
Q2A-A2082-AAA 200-240 (3ph) 18.5 75
Q2A-A2110-AAA 200-240 (3ph) 22 88
Q2A-A2138-AAA 200-240 (3ph) 30 115
Q2A-A2169-AAA 200-240 (3ph) 37 145
Q2A-A2211-AAA 200-240 (3ph) 45 180
Q2A-A2257-AAA 200-240 (3ph) 55 215
Q2A-A2313-AAA 200-240 (3ph) 75 283
Q2A-A2360-AAA 200-240 (3ph) 90 346
Q2A-A2415-AAA 200-240 (3ph) 110 415
Q2A-A4002-AAA 380-480 (3ph) 0.55 1.8
Q2A-A4004-AAA 380-480 (3ph) 0.75 3.4
Q2A-A4005-AAA 380-480 (3ph) 1.5 4.8
Q2A-A4007-AAA 380-480 (3ph) 2.2 5.5
Q2A-A4009-AAA 380-480 (3ph) 3 7.2
Q2A-A4012-AAA 380-480 (3ph) 3.7 9.2
Q2A-A4018-AAA 380-480 (3ph) 5.5 14.8
Q2A-A4023-AAA 380-480 (3ph) 7.5 18
Q2A-A4031-AAA 380-480 (3ph) 11 24
Q2A-A4038-AAA 380-480 (3ph) 15 31
Q2A-A4044-AAA 380-480 (3ph) 18.5 39
Q2A-A4060-AAA 380-480 (3ph) 22 45
Q2A-A4075-AAA 380-480 (3ph) 30 60
Q2A-A4089-AAA 380-480 (3ph) 37 75
Q2A-A4103-AAA 380-480 (3ph) 45 91
Q2A-A4140-AAA 380-480 (3ph) 55 112
Q2A-A4168-AAA 380-480 (3ph) 75 150
Q2A-A4208-AAA 380-480 (3ph) 90 180
Q2A-A4250-AAA 380-480 (3ph) 110 216
Q2A-A4296-AAA 380-480 (3ph) 132 260
Q2A-A4371-AAA 380-480 (3ph) 160 304
Q2A-A4389-AAA 380-480 (3ph) 200 371
Q2A-A4453-AAA 380-480 (3ph) 220 414
Q2A-A4568-AAA 380-480 (3ph) 250 453
Q2A-A4675-AAA 380-480 (3ph) 315 605

Omron frequency inverters Q2V compact series
1 phase 200 V, capacity from 0.1kW to 4 kW
3 phase 200 V, capacity from 0.1 kW to 22 kW
3 phase 400 V, capacity from 0.37 kW to 30 kW
Model V Kw A
Q2V-AB001-AAA 200-240 (1ph) 0.1 / 0.18 0.8 / 1.2
Q2V-AB002-AAA 200-240 (1ph) 0.25 / 0.37 1.6 / 1.9
Q2V-AB004-AAA 200-240 (1ph) 0.55 / 0.75 3 / 3.5
Q2V-AB006-AAA 200-240 (1ph) 1.1 / 1.5 44322
Q2V-AB010-AAA 200-240 (1ph) 1.5 / 2.2 8 / 9.6
Q2V-AB012-AAA 200-240 (1ph) 2.2 / 3 11 / 12.2
Q2V-AB018-AAA 200-240 (1ph) 4 17.6
Q2V-A2001-AAA 200-240 (3ph) 0.1 / 0.18 0.8 / 1.2
Q2V-A2002-AAA 200-240 (3ph) 0.25 / 0.37 1.6 / 1.9
Q2V-A2004-AAA 200-240 (3ph) 0.55 / 0.75 3 / 3.5
Q2V-A2006-AAA 200-240 (3ph) 1.1 / 1.5 44322
Q2V-A2010-AAA 200-240 (3ph) 1.5 / 2.2 8 / 9.6
Q2V-A2012-AAA 200-240 (3ph) 2.2 / 3 11 / 12.2
Q2V-A2021-AAA 200-240 (3ph) 4 / 5.5 17.6 / 21
Q2V-A2030-AAA 200-240 (3ph) 5.5 / 7.5 25 / 30
Q2V-A2042-AAA 200-240 (3ph) 7.5 / 11 33 / 42
Q2V-A2056-AAA 200-240 (3ph) 44515 47 / 56
Q2V-A2070-AAA 200-240 (3ph) 15 / 18.5 60 / 70
Q2V-A2082-AAA 200-240 (3ph) 18.5 / 22 75 / 82
Q2V-A4001-AAA 380-480 (3ph) 0.37 1.2
Q2V-A4002-AAA 380-480 (3ph) 0.55 / 0.75 1.8 / 2.1
Q2V-A4004-AAA 380-480 (3ph) 1.1 / 1.5 3.4 / 4.1
Q2V-A4005-AAA 380-480 (3ph) 1.5 / 2.2 4.8 / 5.4
Q2V-A4007-AAA 380-480 (3ph) 2.2 / 3 5.6 / 7.1
Q2V-A4009-AAA 380-480 (3ph) 44259 7.3 / 8.9
Q2V-A4012-AAA 380-480 (3ph) 4 / 5.5 9.2 / 11.9
Q2V-A4018-AAA 380-480 (3ph) 5.5 / 7.5 14.8 / 17.5
Q2V-A4023-AAA 380-480 (3ph) 7.5 / 11 18 / 23.4
Q2V-A4031-AAA 380-480 (3ph) 44515 24 / 31
Q2V-A4038-AAA 380-480 (3ph) 15 / 18.5 31 / 38
Q2V-A4044-AAA 380-480 (3ph) 18.5 / 22 39 / 44
Q2V-A4060-AAA 380-480 (3ph) 22 / 30 45 / 60

Omron frequency inverters RX general purpose series
3 phase 200-240 V, capacity from 0,4(CT)/0,75(VT) to 55(CT)/75(VT) kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4(CT)/0,75(VT) to 132(CT)/160(VT) kW
Model V Kw A
3G3RX-A2004-E1F 200-240 (3ph) 0,4 3
3G3RX-A2007-E1F 200-240 (3ph) 0,75 5
3G3RX-A2015-E1F 200-240 (3ph) 1,5 7.5
3G3RX-A2022-E1F 200-240 (3ph) 2,2 10.5
3G3RX-A2037-E1F 200-240 (3ph) 3,7 16.5
3G3RX-A2055-E1F 200-240 (3ph) 5,5 24
3G3RX-A2075-E1F 200-240 (3ph) 7,5 32
3G3RX-A2110-E1F 200-240 (3ph) 11 46
3G3RX-A2150-E1F 200-240 (3ph) 15 64
3G3RX-A2185-E1F 200-240 (3ph) 18,5 76
3G3RX-A2220-E1F 200-240 (3ph) 22 95
3G3RX-A2300-E1F 200-240 (3ph) 30 121
3G3RX-A2370-E1F 200-240 (3ph) 37 145
3G3RX-A2450-E1F 200-240 (3ph) 45 182
3G3RX-A2550-E1F 200-240 (3ph) 55 220
3G3RX-A4004-E1F 380-480 (3ph) 0,4 1.5
3G3RX-A4007-E1F 380-480 (3ph) 0,75 2.5
3G3RX-A4015-E1F 380-480 (3ph) 1,5 3.8
3G3RX-A4022-E1F 380-480 (3ph) 2,2 5.3
3G3RX-A4040-E1F 380-480 (3ph) 4 9
3G3RX-A4055-E1F 380-480 (3ph) 5,5 14
3G3RX-A4075-E1F 380-480 (3ph) 7,5 19
3G3RX-A4110-E1F 380-480 (3ph) 11 25
3G3RX-A4150-E1F 380-480 (3ph) 15 32
3G3RX-A4185-E1F 380-480 (3ph) 18,5 38
3G3RX-A4220-E1F 380-480 (3ph) 22 48
3G3RX-A4300-E1F 380-480 (3ph) 30 58
3G3RX-A4370-E1F 380-480 (3ph) 37 75
3G3RX-A4450-E1F 380-480 (3ph) 45 91
3G3RX-A4550-E1F 380-480 (3ph) 55 112
3G3RX-B4750-E1F 380-480 (3ph) 75 149
3G3RX-B4900-E1F 380-480 (3ph) 90 176
3G3RX-B411K-E1F 380-480 (3ph) 110 217
3G3RX-B413K-E1F 380-480 (3ph) 132 260

Omron frequency inverters SX general purpose series
3 phase 230-480 V, capacity from 0,75(ND)/0,55(HD) to 800(ND)/630(HD) kW
Model V Kw A
SX-D40P7-EF 230-480 (3ph) 0,75 2.5
SX-D41P5-EF 230-480 (3ph) 1,5 4
SX-D42P2-EF 230-480 (3ph) 2,2 6
SX-D43P0-EF 230-480 (3ph) 3 7.5
SX-D44P0-EF 230-480 (3ph) 4 9.5
SX-D45P5-EF 230-480 (3ph) 5,5 13
SX-D47P5-EF 230-480 (3ph) 7,5 18
SX-D4011-EF 230-480 (3ph) 11 26
SX-D4015-EF 230-480 (3ph) 15 31
SX-D4018-EF 230-480 (3ph) 18,5 37
SX-D4022-EF 230-480 (3ph) 22 46
SX-D4030-EF 230-480 (3ph) 30 61
SX-D4037-EF 230 (3ph) 37 74
SX-D4045-EF 230-480 (3ph) 45 90
SX-D4055-EF 230-480 (3ph) 55 109
SX-D4075-EF 230-480 (3ph) 75 146
SX-D4090-EF 230-480 (3ph) 90 175
SX-D4110-EF 230-480 (3ph) 110 210
SX-D4132-EF 230-480 (3ph) 132 250
SX-D4160-E1F 230-480 (3ph) 160 300
SX-D4200-E1F 230-480 (3ph) 200 375
SX-D4220-E1F 230-480 (3ph) 220 430
SX-D4250-E1F 230-480 (3ph) 250 500
SX-D4315-E1F 230-480 (3ph) 315 600
SX-D4355-E1F 230-480 (3ph) 355 650
SX-D4400-E1F 230-480 (3ph) 400 750
SX-D4450-E1F 230-480 (3ph) 450 860
SX-D4500-E1F 230-480 (3ph) 500 1000
SX-D4630-E1F 230-480 (3ph) 630 1200
SX-D4800-E1F 230-480 (3ph) 800 1500
SX-D40P7-EV 230-480 (3ph) 0,75 2.5
SX-D41P5-EV 230-480 (3ph) 1,5 4
SX-D42P2-EV 230-480 (3ph) 2,2 6
SX-D43P0-EV 230-480 (3ph) 3 7.5
SX-D44P0-EV 230-480 (3ph) 4 9.5
SX-D45P5-EV 230-480 (3ph) 5,5 13
SX-D47P5-EV 230-480 (3ph) 7,5 18
SX-D4011-EV 230-480 (3ph) 11 26
SX-D4015-EV 230-480 (3ph) 15 31
SX-D4018-EV 230-480 (3ph) 18,5 37
SX-D4022-EV 230-480 (3ph) 22 46
SX-D4030-EV 230-480 (3ph) 30 61
SX-D4037-EV 230-480 (3ph) 37 74
SX-D4045-EV 230-480 (3ph) 45 90
SX-D4055-EV 230-480 (3ph) 55 109
SX-D4075-EV 230-480 (3ph) 75 146
SX-D4090-EV 230-480 (3ph) 90 175
SX-D4110-EV 230-480 (3ph) 110 210
SX-D4132-EV 230-480 (3ph) 132 250
SX-D4160-E1V 230-480 (3ph) 160 300
SX-D4200-E1V 230-480 (3ph) 200 375
SX-D4220-E1V 230-480 (3ph) 220 430
SX-D4250-E1V 230-480 (3ph) 250 500
SX-D4315-E1V 230-480 (3ph) 315 600
SX-A4160-EF 230-480 (3ph) 160 300
SX-D4355-E1V 230-480 (3ph) 355 650
SX-A4200-EF 230-480 (3ph) 200 375
SX-D4400-E1V 230-480 (3ph) 400 750
SX-A4220-EF 230-480 (3ph) 220 430
SX-D4450-E1V 230-480 (3ph) 450 860
SX-A4250-EF 230-480 (3ph) 250 500
SX-D4500-E1V 230-480 (3ph) 500 1000
SX-A4315-EF 230-480 (3ph) 315 600
SX-D4630-E1V 230-480 (3ph) 630 1200
SX-A4355-EF 230-480 (3ph) 355 650
SX-D4800-E1V 230-480 (3ph) 800 1500
SX-A4400-EF 230-480 (3ph) 400 750
SX-A4450-EF 230-480 (3ph) 450 860
SX-A4500-EF 230-480 (3ph) 500 1000
SX-A4630-EF 230-480 (3ph) 630 1200
SX-A4160-EV 230-480 (3ph) 160 300
SX-A4200-EV 230-480 (3ph) 200 375
SX-A4220-EV 230-480 (3ph) 220 430
SX-A4250-EV 230-480 (3ph) 250 500
SX-A4315-EV 230-480 (3ph) 315 600
SX-A4355-EV 230-480 (3ph) 355 650
SX-A4400-EV 230-480 (3ph) 400 750
SX-A4450-EV 230-480 (3ph) 450 860
SX-A4500-EV 230-480 (3ph) 500 1000
SX-A4630-EV 230-480 (3ph) 630 1200
SX-A4800-EV 230-480 (3ph) 800 1500

Omron frequency inverters LX lift series
3 phase 380-480 V, capacity from 3,7 to 18,5 kW
Model V Kw A
3G3LX-A4037-E 380-480 (3ph) 3,7 9
3G3LX-A4040-E 380-480 (3ph) 4 11
3G3LX-A4055-E 380-480 (3ph) 5,5 14
3G3LX-A4075-E 380-480 (3ph) 7,5 19
3G3LX-A4110-E 380-480 (3ph) 11 27
3G3LX-A4150-E 380-480 (3ph) 15 34
3G3LX-A4185-E 380-480 (3ph) 18,5 41

Omron frequency inverters JX compact series
1 phase 200-240 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,2 to 7,5 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 to 7,5 kW
Model V Kw A
3G3JX-AB002-EF 200-240 (1ph) 0,2 1.4
3G3JX-AB004-EF 200-240 (1ph) 0,4 2.6
3G3JX-AB007-EF 200-240 (1ph) 0,75 4
3G3JX-AB015-EF 200-240 (1ph) 1,5 7.1
3G3JX-AB022-EF 200-240 (1ph) 2,2 10
3G3JX-A2002-EF 200-240 (3ph) 0,2 1.4
3G3JX-A2004-EF 200-240 (3ph) 0,4 2.6
3G3JX-A2007-EF 200-240 (3ph) 0,75 4
3G3JX-A2015-EF 200-240 (3ph) 1,5 7.1
3G3JX-A2022-EF 200-240 (3ph) 2,2 10
3G3JX-A2037-EF 200-240 (3ph) 3,7 15.9
3G3JX-A2055-EF 200-240 (3ph) 5,5 24
3G3JX-A2075-EF 200-240 (3ph) 7,5 32
3G3JX-A4004-EF 380-480 (3ph) 0,4 1.5
3G3JX-A4007-EF 380-480 (3ph) 0,75 2.5
3G3JX-A4015-EF 380-480 (3ph) 1,5 3.8
3G3JX-A4022-EF 380-480 (3ph) 2,2 5.5
3G3JX-A4040-EF 380-480 (3ph) 4 8.6
3G3JX-A4055-EF 380-480 (3ph) 5,5 13
3G3JX-A4075-EF 380-480 (3ph) 7,5 16