logo
هوگر
image Sigma-7

SIGMA7

سروهای ساخت یاسکاوا با قابلیتهای بسیار زیاد و دقت بالا با امکان کنترل تک محور یا چند محور ، را دارا میباشند. این تجهیزات شامل انواع سرو موتورهای AC بدون جاروبک ، تقویت کننده های دیجیتال ، موتورهای خطی ، موتورهای درایو مستقیم و سرووهای gearmotors میباشند.
در سال 2013 سری سیگما7 رونمایی شد که محصولات جدید را با استفاده از تجارب کارشناسان در 7 حوزه ی کلیدی به کاربران ارائه می دهد و راه حل های بهینه ای را پیشنهاد می دهد که فقط شرکت یاسکاوا می تواند آنها را ارائه کند. با عملکرد عالی محصولات سری سیگما 7، یاسکاوا راه حال هایی را ارائه میدهد که سرو درایوهای سیگما 7 را انتخاب برتر مشتریان در هر نقطه در سیستم شان میگرداند.SGD7S SERVOPACK.pdf

Sigma 7 manual.pdf

SIGMA 7 TECHNICAL SUPPLEMENT.pdf

Sigma 7 with Mechatrolink.pdf